Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Mdtiar

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań 2021-2022

  • Wykład dla III roku kognitywistyki UAM
  • Wtorek, 13:15-14:45, sala kinowa; w r.ak. 2021/2022 w MS Teams
  • Koordynator modułu kształcenia: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion
  • Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
  • Prowadzący konwersatorium: mgr Agata Tomczyk
  • Prowadzący zajęcia w pracowni komputerowej: dr Szymon Chlebowski

[edytuj] Wykłady

[edytuj] Materiały zaliczeniowe 2016-2017

[edytuj] Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań 2015-2016

Wykład i konwersatorium dla V roku kognitywistyki UAM

[edytuj] Prezentacje

[edytuj] Konwersatoria