Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Mdtiar

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań 2016-2017

  • Wykład dla III roku kognitywistyki UAM
  • Wtorek, 10:30-11:15, sala 304
  • Koordynator modułu kształcenia: dr Dorota Leszczyńska-Jasion
  • Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
  • Prowadzący konwersatorium: dr Dorota Leszczyńska-Jasion
  • Prowadzący zajęcia w pracowni komputerowej: dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz

[edytuj] Wykłady

[edytuj] Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań 2015-2016

Wykład i konwersatorium dla V roku kognitywistyki UAM

[edytuj] Wykłady

[edytuj] Konwersatoria