Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Pracownicy Zakładu

From Zakład Logiki Stosowanej


Profesor UAM,
Kierownik Zakładu

dr hab. Władysław Zabrocki
e-mail: zabrocki.w@gmail.com
dyżur: piątek 13.30-14.30 (CN s.316B)
urlop:

Adiunkci

dr Victoria Kamasa
e-mail: vkamasa{at}amu.edu.pl
dyżur: wtorek, 13:30 do 14:30
(prosiłabym o wcześniejsze umówienie się mailowo)

dr hab. Włodzimierz Lapis
e-mail: lapisw@amu.edu.pl
tel: 602 216 056, (61) 6 707 432
Skype: methone
dyżury we IX w s. 315 B: czw. 7 IX 10:00-11:30, wt. 12 IX 15:30-17:00;
wt. 19 i 26 IX 15:15-16:45
urlop: już po ;(

dr Dorota Lipowska
e-mail: lipowska@amu.edu.pl
urlop: 13.07. – 01.09. 2017.


Starszy wykładowca

dr Sławomir Sikora
e-mail: slsikora@amu.edu.pl
dyżur: czwartek 10:30-11:45 (CN s. 315 B)
dyżur we wrześniu: 03.09., 10.09., 17.09. 10:00 - 11:30 (CN s. 315 B),
termin zaległych zaliczeń i egzaminów
proszę uzgadniać wcześniej pocztą e-mail


Doktoranci


mgr Paulina Wandas
e-mail: paulinawandas@wp.pl
dyżury: (CN 315B)

mgr Anna Wartecka
e-mail: annamac@amu.edu.pl
dyżury: (CN 315B)