Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Dorota Lipowska - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line

Urodzona: 01.01.1958.

Magisterium: matematyka, 1981, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, promotor: prof. J. Albrycht, Metody aproksymacyjne Remeza z ograniczeniami liniowymi.

Doktorat: językoznawstwo ogólne, 1988, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, promotor: prof. J. Pogonowski, Metody komputerowej analizy języka naturalnego.

Publikacje: dziewięć prac dotyczących metod komputerowego przetwarzania języka naturalnego, a także współautorstwo dziewięciu prac związanych z komputerowymi symulacjami pewnych problemów z zakresu fizyki statystycznej, czterech prac dotyczących komputerowego modelowania dynamiki populacji i układów złożonych oraz ośmiu prac dotyczących modelowania ewolucji języka.

Zatrudnienie: Instytut Językoznawstwa UAM (od 1982r.)

Stanowisko: adiunkt, Zakład Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.

Poprzednio: asystent (do 30.09.1988).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Wstęp do matematyki, Logika matematyczna.

Zainteresowania badawcze: lingwistyka komputerowa, a w szczególności metody syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego, gramatyki formalne, reprezentacje semantyczne, modelowanie ewolucji języka; symulacje komputerowe układów złożonych, modeli populacyjnych i pewnych zagadnień fizyki statystycznej.