Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Dorota Lipowska - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line

Urodzona: 01.01.1958.

Magisterium: matematyka, 1981, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, promotor: prof. J. Albrycht, Metody aproksymacyjne Remeza z ograniczeniami liniowymi.

Doktorat: językoznawstwo ogólne, 1988, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, promotor: prof. J. Pogonowski, Metody komputerowej analizy języka naturalnego.

Habilitacja: językoznawstwo, 2019, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, na podstawie monografii Komputerowe modelowanie ewolucji języka.

Publikacje: prace dotyczące metod komputerowego przetwarzania języka naturalnego, a także współautorstwo prac związanych z komputerowymi symulacjami pewnych problemów z zakresu fizyki statystycznej, prac dotyczących komputerowego modelowania dynamiki populacji i układów złożonych oraz prac dotyczących modelowania ewolucji języka.

Zatrudnienie: Katedra Metodologii Lingwistyki (od 2020). Poprzednio: Instytut Językoznawstwa UAM (1982-2019).

Stanowisko: profesor UAM.

Poprzednio: adiunkt w Zakładzie Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Logika, Logika matematyczna, Wstęp do matematyki, Wybrane zagadnienia matematyki.

Zainteresowania badawcze: Obecnie: lingwistyka ewolucyjna, głównie symulacje komputerowe systemów wieloagentowych, wykorzystujące modele gier językowych do badania zagadnień związanych z powstaniem i ewolucją języka, przede wszystkim zaś z wyłanianiem się konwencji językowych i ich uzgadnianiem w populacji w zależności od dynamiki populacji, sieci powiązań i charakteru interakcji między agentami, w tym ich uczenia się czy migracji. Ponadto: symulacje komputerowe układów złożonych, modeli populacyjnych i pewnych zagadnień fizyki statystycznej. Niegdyś: lingwistyka komputerowa, a w szczególności metody syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego, gramatyki formalne, reprezentacje semantyczne.