Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Dorota Lipowska - Tematyka badawcza

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line

Dziedziną moich zainteresowań jest lingwistyka komputerowa, a w szczególności metody syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego. Zajmuję się głównie gramatykami formalnymi, które wykorzystywane są w tej dziedzinie, stanowiąc podstawę implementacji parserów, tj. analizatorów składniowych. W swojej rozprawie doktorskiej zaprezentowałam pewien wariant gramatyki kategorialnej, łączący cechy gramatyki Montague i gramatyki lewostronnie-asocjacyjnej Haussera. Opracowany w oparciu o nią parser pozwalał na analizę zdań słowo po słowie od strony lewej do prawej (lewostronnie-asocjacyjnie), produkując jego drzewo rozbioru, jak również reprezentującą je formułę logiki intensjonalnej.

Ponadto we współpracy z prof. Adamem Lipowskim (Instytut Fizyki, UAM), zajmuję się symulacjami komputerowymi. W szczególności za pomocą metod dynamiki molekularnej badamy zjawiska nierównowagowe, takie jak na przykład przepływ ciepła czy dyfuzja, w pewnych układach atomowych. Użyta technika symulacyjna sprowadza się do kolejkowej obsługi zderzeń w tych układach, lecz ze względu na znaczne rozmiary badanych układów, wymagana jest również implementacja sortowania binarnego oraz sektoryzacji przestrzeni. W ramach tej współpracy zajmuję się również modelowaniem pewnych zagadnień dynamiki populacji oraz ewolucji wielogatunkowych ekosystemów. W szczególności interesuje nas dynamika wielkich wymierań oraz ich ewentualna periodyczność. Analizowane przez nas modele są tzw. sieciowymi układami agentów. Podobne podejście wykorzystujemy do modelowania pewnych zagadnień dotyczących powstania i ewolucji proto-języka. W szczególności interesuje nas proces osiągania koherencji językowej oraz wpływ dynamiki populacji na ten proces.