Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Włodzimierz Lapis - Harmonogram zajęć

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line | Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć (rok akademicki 2018/19, semestr zimowy)


Wszystkie zajęcia w Collegium Novum (al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań), blok B (prawe skrzydło budynku)


 1. Poniedziałek 16:45-18:15 Humanistyka cyfrowa, Wykład monograficzny, sala 314
 2. Poniedziałek 18:30-20:00 Wstęp do matematyki, Językoznawstwo i Nauka o Informacji, I stopień, 1 rok, sala 314


 1. Środa 11:30-13:00 Dyżur dydaktyczny / Seminarium zakładowe, sala 315
 2. Środa 13:15-14:45 Lingwistyka matematyczna, Językoznawstwo i Nauka o Informacji, I stopień, 2 rok, sala 220
 3. Środa 15:00-16:30 Statystyka, Językoznawstwo i Nauka o Informacji, I stopień, 3 rok, sala 220 (zastępstwo za Victorię Kamasę)
 4. Środa 16:45-18:15 Wstęp do lingwistyki matematycznej i przetwarzania języka naturalnego, Językoznawstwo Komputerowe, I stopień, 2 rok, sala 212


Ponadto:

 1. Czwartek raz na miesiąc (25 X, 22 XI, 20 XII i 31 I), w godz. 11:00-(ok.)12:30 Rada Wydziału, nieraz w w/w dni 10:30-11:00 wykład pohabilitacyjny; całość w sali C-3 Collegium Novum
 2. Wtorek raz miesiąc w godz. 17:00-18:00 w sali 212B Collegium Novum - Rada Instytutu


Inne przydzielone mi extra obowiązki:

 1. administracja strony www.logic.amu.edu.pl
 2. administracja serwisu publikacji pracowników Wydziału Neofilologii UAM, w zakresie prac pracowników Zakładu Logiki Stosowanej


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Harmonogram zajęć (rok akademicki 2018/19, semestr letni)


Wszystkie zajęcia w Collegium Novum (al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań), blok B (prawe skrzydło budynku)


 1. Środa 11:30-13:00 Seminarium zakładowe, sala 315 (raz na miesiąc)
 2. Środa 13:15-14:45 Dyżur dydaktyczny, sala 315
 3. Środa 15:00-16:30 Wstęp do lingwistyki matematycznej i przetwarzania języka naturalnego, Językoznawstwo Komputerowe, I stopień, 2 rok
 4. Środa 16:45-18:15 Przedsiębiorczość, Językoznawstwo komputerowe, I stopień, 3 rok, sala 212
 5. Środa 18:30-20:00 Algorytmy i obliczenia, Językoznawstwo i Nauka o Informacji, I stopień, 3 rok, sala 220


Ponadto:

 1. Czwartek raz na miesiąc (22 II, 22 III, 26 IV, 24 V i 21 VI), w godz. 11:00-(ok.)12:30 Rada Wydziału, nieraz w w/w dni 10:30-11:00 wykład pohabilitacyjny; całość w sali C-3 Collegium Novum
 2. Wtorek raz na 2 miesiące w godz. 17:00-18:00 w sali 212B Collegium Novum - Rada Instytutu


Inne przydzielone mi extra obowiązki:

 1. administracja strony www.logic.amu.edu.pl
 2. administracja serwisu publikacji pracowników Wydziału Neofilologii UAM, w zakresie prac pracowników Zakładu Logiki Stosowanej