Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Włodzimierz Lapis - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line | Harmonogram zajęć
Urodzony: 22 czerwca 1966.

W. Lapis przy pracy
W. Lapis przy pracy

Magisterium: matematyka, 1990, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (Promotor: Prof. Michał Karoński) - Dokładne rozkłady w losowej n-kostce.

Doktorat: językoznawstwo matematyczne, 1999, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Promotor: Prof. Jerzy Pogonowski) - Wybrane problemy algorytmizacji i automatyzacji opisów fonologicznych.

Habilitacja: językoznawstwo, 2015, "Semantyczne i syntaktyczne aspekty dystynktywności"; więcej informacji na http://wn.amu.edu.pl/strona-glowna/wn/awanse-naukowe/postpowania-habilitacyjne/wykaz-postpowa/dr-hab.-wodzimierz-lapis

Publikacje: Lista publikacji (dotyczących głównie zastosowań narzędzi informatyki w logicznych opisach języka), podręczniki z lingwistyki matematycznej i z matematyki.

Stanowisko: adiunkt.

Poprzednio: asystent (do 1999).

Zatrudnienie: Instytut Językoznawstwa UAM (od 1990).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: logika, logika matematyczna, wstęp do matematyki, funkcje rekurencyjne, wstęp do informatyki, współczesne problemy informatyki, lingwistyka matematyczna, podstawy programowania, semiotyka logiczna, statystyka, oprogramowanie użytkowe, wstęp do lingwistyki matematycznej i przetwarzania języka naturalnego.

Zainteresowania badawcze: optymalizacja opisu zadanego zbioru obiektów i charakterystyka jego elementów (ze szczególnym odniesieniem do dziedziny językoznawstwa), zastosowanie narzędzi informatyki i matematyki dyskretnej w logicznych opisach języka. Zagadnienia optymalizacji językowej (rozważania teoretyczne i praktyczne), analiza i interpretacja znaczenia braku odpowiedzi i udzielania odpowiedzi enigmatycznych (praca na pograniczu logiki, językoznawstwa i psychologii).

Przeczytasz o mnie:

1) na serwisie ludzie nauki: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=82515&_k=j3lztf

2) na systemie wspomagania recenzentów: https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=7119098762465e55