Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Victoria Kamasa - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Dydaktyka | Publikacje | Teksty on lineUrodzona: 21 maja 1982.

V. Kamasa
V. Kamasa

Magisterium:

  • językoznawstwo i informacja naukowa, 2006, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego, promotor: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.
  • socjologia, 2007, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zastęp harcerski. Studium socjologiczne, promotor: dr hab. Witold Wrzesień.

Doktorat: językoznawstwo stosowane, 2010, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Językowa definicja sytuacji w tekstach katolickich rytuałów obrzędów przejścia, promotor: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.

Dodatkowa praktyka zawodowa: prowadzenie treningów liderów.

Stanowisko: adiunkt, Zakład Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: socjolingwistyka, statystyka, praktyczna metodologia badań nad językiem.

Zainteresowania badawcze: krytyczna analiza dyskursu, język religijny.

Projekty badawcze:

  • Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu, NCN Sonata, wykonawca