Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Victoria Kamasa - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Dydaktyka | Publikacje | Teksty on line1. Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu społecznego. Investigationes Linguisticae, vol XII 2006.

2. Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego. Investigationes Linguisticae, vol.XV 2007.

3. Niewerbalne rytuały w liturgii mszalnej w perspektywie goffmanowskiej. LingVaria, numer 2(6) 2008.

4. Definicja sytuacji zawarta w tekście obrzędów sakramentu małżeństwa w perspektywie goffmanowskiej Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne.
Nr 3

5.Dramaturgia liturgii, Wydawnictwo RYS, Poznań 2011

6. Struktura argumentacji we wniosku formalnym na wybranym przykładzie. Investigationes Linguisticae, vol. XXV, 2012, str. 27-57

7. (z Magdaleną Szczerbal) Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego. Investigationes Linguisticae, vol. XXVI, 2012

8. Językowa definicja sytuacji w tekście katolickich obrzędów chrztu. Kwartalnik Językoznawczy, 2012/2 (10), str. 16 – 34


2013:

9. Naming “In Vitro Fertilization”: Critical Discourse Analysis of the Polish Catholic Church’s Official Documents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013/ 95, str. 154-159

10. Rodzina w dyskursie Polskiego Kościoła Katolickiego. Badania korpusowe z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursu. Socjolingwistyka, 2013/XXVII, str. 139-152

11. Wojna na listy. Struktura argumentacji w sporach ideologicznych ludzi nauki. Scripta Manet.Res Novae. Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz (red.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, str. 95-104


2014:

12. Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu. Przegląd Przegląd Socjologii Jakościowej, 2014/ X(2), str. 100-117

13. (z Kingą Jagiełło i Aleksandrą Sałacińską) Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Krytyczna Analiza Dyskursu tekst i dyskurs, 2014/ 7, str. 155-173


2015:

14. Research design in corpus-supported critical discourse analysis w: Empirical Methods in Language Studies, J. Badio & K. Kosecki (Eds.). Frankfurt/​Main : Peter Lang, Łódź Studies in Language. Vol. 37, str. 211-224.

15.(z Anną Męksarską) Modowe freaki i backpakerzy. Najnowsze anglicyzmy na polskich blogach Investigationes Linguisticae, 32 (2015), str. 35-52.

16. Prozodia semantyczna. Pojęcie, problemy, przydatność Socjolingwistyka, 29 (2015), str. 105 - 120


2016:
17. Preferencja semantyczna jako narzędzie ujawniania konstrukcji ideologicznych w tekstach. Na przykładzie miłości w polszczyźnie ogólnej i tekstach religijnych w: Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku, Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski i Władysław Chłopicki (red), Tertium. Kraków 2016, str. 353-362.

18. (z Konradem Juszczykiem) Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowe w: Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku, Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski i Władysław Chłopicki (red), Tertium. Kraków 2016, str.177-186.

19. (z Manuelą Marsal Cabitango) Kuduro – taniec młodego pokolenia Angoli. Charakterystyka zjawiska Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 16 (2016), str. 201-214.


2017:
20. The symbolic reach of the Catholic Church: liturgy-based language among atheists and Catholics in Poland Religion, State & Society, 2017, str. 106-119
21. Corpus Linguistics for Critical Discourse Analysis. What can we do better? Pre-print w: Language, Corpora and Cognition, Pęzik Piotr, Waliński Jacek (red), Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017, str. 221-239.