Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski - Teksty on line

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


Spis treści

[edytuj] Odczyty

 • Panel: Logika filozoficzna - filozofia w logice. Uczestnicy: prof. Jan Woleński (Logika a filozofia), prof. Marek Lechniak (Rozwój intuicji logicznych i uzasadnianie praw logiki), prof. Anna Wójtowicz (Analiza paradoksów), prof. Andrzej Indrzejczak (Inspiracje do tworzenia nowych systemów logicznych); moderator: Jerzy Pogonowski. 11 Polski Zjazd Filozoficzny. Lublin, 9-14 września 2019.
 • Extremal axioms in mathematics. IX Conference of the Spanish Society for Logic Methodology and Philosophy of Science, Faculta de Filosofia, Edificio Humanidades, UNED, Madryt, 13-16 listopada 2018.
 • Agnostycyzm matematyczny. VI Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań, 19-20 października 2018.
 • Mathematical mistakes. Fallacies: Strategy, Error, Shortcut (Poznań Reasoning Week 2017), Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM, Poznań, 6-7 lipca 2017.
 • Błędy matematyczne. 61 Konferencja Historii Logiki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21 października 2015.
 • Matematyka i Humanistki. IV Konferencja Filozofii Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań, 5-6 grudnia 2014.
 • Obiekty patologiczne w matematyce. Seminarium Dydaktyki, Filozofii i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 23 października 2014.
 • Patologie matematyczne. 60 Konferencja Historii Logiki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22 października 2014.
 • Urok zagadek matematycznych. Spotkanie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, Kraków, 24 października 2013.
 • Metafory poznawcze w matematyce. Seminarium Dydaktyki Matematyki Szkoły Wyższej, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 24 października 2013.
 • Zagadki matematyczne. 59 Konferencja Historii Logiki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22 października 2013.
 • Pułapki intuicji. Konferencja Epistemologia matematyki, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, 4-9 czerwca 2013.
 • Wesołe zagadki. 22 Spotkanie Grupy Logiki, Języka i Informacji, Uniwersytet Opolski, Opole, 14 maja 2013.
 • Intuicja matematyczna w działaniu. Konferencja Identyczność znaku czy znak identyczności? Wokół logiki niefregowskiej zorganizowana dla uczczenia 70 rocznicy urodzin Prof. Mieczysława Omyły. Uniwersytet Warszawski, 12-13 grudnia 2011, Warszawa.
 • Sen Motyla. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIV, Szklarska Poręba, 20-24 kwietnia 2009.
 • Uwagi o metajęzyku. Filozoficzne Podstawy Nauki - Naukowe Podstawy Filozofii, Ruciane Nida, październik 2008.
 • Zermelo a Szkoła Warszawska. 100 lat aksjomatycznej teorii mnogości. Dyskusja w Sekcji Logiki, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 16 IX 2008. W dyskusji udział biorą Profesorowie: Roman Murawski (UAM), Jan Zygmunt (Uniwersytet Wrocławski), Stanisław Krajewski (Uniwersytet Warszawski), Zofia Adamowicz (Polska Akademia Nauk), Janusz Czelakowski (Uniwersytet Opolski), Krzysztof Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski) oraz Jerzy Pogonowski (UAM, moderator).
 • Ptak Gödla. (Applications of Algebra to Logic and Computer Science XI, 2007) (wersja beta)

[edytuj] Książki (spisy treści)

 • Wstęp do językoznawstwa.
  (Introduction to linguistics.) [With J. Bańczerowski and T. Zgółka.], Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1982, 356 pp.
 • Hiponimia.
  (Hyponymy.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 79 pp.
 • Euphony and Logos.
  [Editorship, with Roman Murawski.] Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, x + 534 pp.
 • Myślenie matematyczne. Podstawy, rozwój, edukacja. (Mathematical thinking. Foundations, development, education). Authors: Jan Gałuszka (ed.), Aleksander Gemel, Bożena Nadrowska, Jerzy Pogonowski, Robert Sochacki. Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2020, 138 pp.

[edytuj] Artykuły

[edytuj] Abstrakty

[edytuj] Inne