Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


Stopnie i tytuły akademickie:

 • Magisterium (1974): matematyka, Uniwersytet Warszawski
 • Doktorat (1976) i habilitacja (1981): językoznawstwo, UAM
 • Profesura (1991): nauki humanistyczne, Rzeczpospolita Polska

Stanowisko:

 • profesor zwyczajny (UAM, mianowanie w 1996)

Zatrudnienie:

 • Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM (staż 1974-1975)
 • Zakład Logiki Stosowanej (1995-2015) oraz trzy inne zakłady w Instytucie Językoznawstwa UAM (1975-2015)
 • Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM (1 października 2015 - 30 września 2019)
 • Zakład Logiki i Kognitywistyki, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 1 października 2019).

Dodatkowe zatrudnienie:

 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1977-1978, 1/2 etatu),
 • Katedra Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1993-1994, umowa-zlecenie),
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego (2009-2010, umowa-zlecenie).

Stypendia zagraniczne:

 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1978-1979, visiting research scholar),
 • Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board),
 • Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Munich Center for Mathematical Philosophy, München (2018, research project NCN 2015/17/B/HS1/02232).

Publikacje: Lista publikacji

Projekty badawcze: Lista projektów badawczych

Doktoranci: Lista doktorantów

Prace recenzowane: Lista prac recenzowanych

Udział w konferencjach: Lista konferencji