Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Matcog

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Poznanie matematyczne

Wykład fakultatywny dla studentów kognitywistyki UAM.

Wtorek, 16:45-18:15, sala 310, budynek D.

[edytuj] Syllabus

[edytuj] Tematy wykładów

 • 1. Przełomowe idee w matematyce (do 1800 roku)
 • 2. Rewolucja strukturalna w wieku XIX
 • 3. Informacja o wybranych działach matematyki współczesnej
 • 4. Praktyka badawcza: ustalanie standardów
 • 5. Praktyka badawcza: wyznaczanie granic badawczych
 • 6. Praktyka badawcza: wielkie programy
 • 7. Filozofia matematyki: stanowiska tradycyjne
 • 8. Filozofia matematyki: odmiany empiryzmu
 • 9. Filozofia matematyki: ontologia i epistemologia matematyki
 • 10. Ujęcia kognitywne: zdolności numeryczne
 • 11. Ujęcia kognitywne: matematyka ucieleśniona - ustalenia i hipotezy
 • 12. Ujęcia kognitywne: matematyka ucieleśniona - polemika
 • 13. Ujęcia kognitywne: matematyka osadzona w kulturze
 • 14. Ujęcia kognitywne: matematyka, świat, umysł
 • 15. Wyzwania dla dydaktyki matematyki