Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Matcog

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Poznanie matematyczne

Wykład fakultatywny dla studentów kognitywistyki UAM.

Wtorek, 16:45-18:15, sala 310, budynek D.

[edytuj] Syllabus

[edytuj] Tematy wykładów

 • 1. Przełomowe idee w matematyce (do 1800 roku)
 • 2. Rewolucja strukturalna w wieku XIX
 • 3. Informacja o wybranych działach matematyki współczesnej
 • 4. Praktyka badawcza: ustalanie standardów
 • 5. Praktyka badawcza: wyznaczanie granic badawczych
 • 6. Praktyka badawcza: wielkie programy
 • 7. Filozofia matematyki: stanowiska tradycyjne
 • 8. Filozofia matematyki: odmiany empiryzmu
 • 9. Filozofia matematyki: ontologia i epistemologia matematyki
 • 10. Ujęcia kognitywne: zdolności numeryczne
 • 11. Ujęcia kognitywne: matematyka ucieleśniona - ustalenia i hipotezy
 • 12. Ujęcia kognitywne: matematyka ucieleśniona - polemika
 • 13. Ujęcia kognitywne: matematyka osadzona w kulturze
 • 14. Ujęcia kognitywne: matematyka, świat, umysł
 • 15. Wyzwania dla dydaktyki matematyki

[edytuj] Tematy esejów zaliczeniowych

Uwaga: niektóre tytuły powtarzają się, gdyż pewne tematy zainteresowały większą liczbę osób. Wyliczamy wszystkie eseje. Wiele osób proponowało własne tematy, w uzgodnieniu z prowadzącym.

 • Wielki Zderzacz Hadronów jako przykład matematycznego poszerzania pola percepcyjnego
 • Przyczyny lęku przed matematyką
 • Gry matematyczne – czy się kalkulują?
 • Lęk przed matematyką
 • Do we need language to count? Link between language and number representations in the brain
 • Przyczyny leku matematycznego
 • Matematyka zwierzęca
 • Matematyka zwierzęca
 • Przyczyny lęku przed matematyką oraz jego konsekwencje
 • Inteligencja przestrzenna w ujęciu teorii Gardnera i perspektywy rozwijania jej u dzieci
 • Ciąg Fibonacciego – omówienie własności i krytyka mitów osadzonych w popkulturze
 • Projekt Budząca się Szkoła jako pomoc w nabywaniu dojrzałości do nauki matematyki
 • Systemy liczenia na palcach w różnych kulturach świata
 • Konstrukcje matematyczne w twórczości J.L. Borghesa i wybranych członków grupy OuLiPo
 • Matematyczne filmy edukacyjne
 • Przyczyny lęku przed matematyką
 • Would a student like KE system?
 • Etnomatematyka
 • Matematyka, muzyka i umysł. Czy związki między matematyką a muzyką odciskają swoje powiązania w umyśle?
 • Dlaczego nie należy wierzyć komputerowi, czyli arytmetyka zmiennoprzecinkowa
 • Matematyka a polityka
 • Matematyka zwierząt
 • Matematycy wśród naczelnych
 • Gry matematyczne – czyli o grywalizacji w edukacji
 • Eksperymenty dotyczące zmysłu liczby
 • Przyczyny lęku przed matematyką
 • Rozważania na temat wpływu badań nad występowaniem kompetencji numerycznych u zwierząt na edukację matematyki dla dzieci w okresie

przedszkolnym

 • Przyczyny lęku przed matematyką
 • Nie ma gier bez matematyki
 • Myślenie lateralne w rozwiązywaniu „nieschematycznych” problemów matematycznych
 • Matematyka zwierzęca
 • Lęk przed matematyką a stereotypy dotyczące kobiet
 • Błędy matematyczne – o nieoczywistej poprawności rozwiązań nienormatywnych w problemach statystycznych
 • Dowody na istnienie mentalnej osi liczbowej
 • Zdolności numeryczne wśród zwierząt
 • Algorytmy w biznesie i sieciach społecznościowych
 • „Okrągła” liczba dziesięć a komfort liczenia w systemie dwunastkowym
 • Neuronalne korelaty zdolności matematycznych
 • Bayesiańskie wyjaśnienie „The Uncanny Valley” jako próba matematycznego modelowania zjawiska psychologicznego
 • Klasyfikacje reguł konstrukcji zadań i odpowiedzi w Teście Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych
 • Paradoksy nieskończoności w kontekście nieskończoności
 • Czy życie jest grą?
 • Iluzje wzrokowe, geometria i błędy percepcyjne. Czyli o tym, jak matematyka płata nam figle
 • Skutki lęku przed matematyką
 • Przyczyny leku przed matematyką
 • Przyczyny trudności dzieci w uczeniu się matematyki
 • Przestrzeń w filozofii Kanta a odkrycie geometrii nieuklidesowych
 • Ciąg Fibonacciego i boska proporcja – idealny artefakt lub naturalne przyzwyczajenie w życiu człowieka
 • Błędy matematyczne
 • Przyczyny lęku przed matematyką