Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

dr Victoria Kamasa

Archiwum:


dr hab. Włodzimierz Lapis


dr Michał Lipnicki

Archiwum:


dr Dorota Lipowskadr Sławomir Sikora


mgr Ida Stria

Archiwum:

mgr Anna Wartecka

Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

Wydział Nauk Społecznych UAM

Instytut Psychologii UAM

Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

Jerzy Pogonowski

Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

Wykłady

Konwersatoria

Zagadki