Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski: Zagadki

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Zagadki

W roku akademickim 2015/2016 wykład Zagadki będzie prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych UAM (semestr letni).


[edytuj] Tematy wykładów

[edytuj] Wstęp

 • Wprowadzenie
 • Entertaining math puzzles
 • Zagadki logiczne 1: Rycerze i Łotrzy
 • Zagadki logiczne 2: Szczęściarze Epistemiczni
 • Zagadki logiczne 3: Alicja w Krainie Zagadek

Poniżej będziemy zamieszczać przykłady zagadek
należących do wymienionych (umownych) grup tematycznych.
Rozwiązania zagadek podawane będą na wykładzie.

[edytuj] Zagadki matematyczne

 • Nieskończone
 • Liczby i wielkości
 • Ruch i zmiana
 • Kształt i przestrzeń
 • Uporządkowania
 • Wzorce i struktury
 • Algorytmy i obliczenia
 • Prawdopodobieństwo

[edytuj] Figle logiczne

 • Zagadki logiczne
 • Paradoksy
 • Sofizmaty
 • Iluzje

[edytuj] Inne zagadki

 • Zagadki Humanistyczne
 • Zagadki lingwistyczne
 • Zagadki naukowe
 • Zagadki filozoficzne

[edytuj] Dodatki

[edytuj] Wykorzystane prezentacje i teksty

 • Mathematical Therapy (for Adults). XX Konferencja Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki, Szklarska Poręba, 4-8 maja 2015.
 • Paradox resolution as a didactic tool. Konferencja: Mathematical Transgressions, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 15-19 marca 2015.
 • Odyssey of the Mathematical Mind. Konferencja: Applications of Algebra in Logic and Computer Science, XIX, Instytut Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Zakopane, 9-15 marca 2015.
 • Matematyka i Humanistki. IV Konferencja Filozofii Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań, 5-6 grudnia 2014.
 • Obiekty patologiczne w matematyce. Seminarium Dydaktyki, Filozofii i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 23 października 2014.
 • Patologie matematyczne. 60 Konferencja Historii Logiki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22 października 2014.
 • Pojęciowy obraz świata w matematyce. Konferencja Język, Kultura, Komunikacja, organizowana przez Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oraz Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu.
  Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, Opole, 29 września 2014.
 • Twórcza rola patologii w matematyce. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Transgresje Matematyczne, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 15-18 czerwca 2014.
 • Cudowne obiekty patologiczne. Seminarium Zakładu Logiki Stosowanej UAM, 26 marca 2014.
 • Urok zagadek matematycznych. Spotkanie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, Kraków, 24 października 2013.
 • Zagadki matematyczne. 59 Konferencja Historii Logiki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22 października 2013.
 • Enigmatologia zamiast katechezy. Seminarium Zakładu Logiki Stosowanej UAM, Poznań, 16 października 2013.
 • Matematyczne fantazje kognitywistów. Kolokwium Logiczne II, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 14-15 czerwca 2013.
 • Pułapki intuicji. Konferencja Epistemologia matematyki, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo, 4-9 czerwca 2013.
 • Wesołe zagadki. 22 Spotkanie Grupy Logiki, Języka i Informacji, Uniwersytet Opolski, Opole, 14 maja 2013.
 • Intuicja matematyczna. Filozofia matematyki III, UAM, 17 października 2011.
 • Intuicja matematyczna. Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej UAM, 22 marca 2011.
 • Argumentacje odwołujące się do intuicji matematycznej. Szósta konferencja ArgDiaP Zastosowania technik argumentacyjnych, 26 II 2011, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.
 • Alicja, Labirynty i Magiczny Ogród. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XV, Szklarska Poręba, 4-7 maja 2010.
 • Sen Motyla. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIV, Szklarska Poręba, 20-24 kwietnia 2009.
 • Lewis Carroll's Resolution and Tableaux. Applications of Algebra to Logic and Computer Science XII, Zakopane, 2008
 • Paradoksy a Intuicja. Koło Logiczne Studentów IJ UAM, 7 IV 2008.
 • Ptak Gödla. Applications of Algebra to Logic and Computer Science XI, Zakopane, 2007.
 • Szczęściarze epistemiczni. Applications of Logic to Philosophy and the Foundations of Mathematics XII, Szklarska Poręba, 2007
 • Po co mi logika? Jestem Humanistką! (felieton dydaktyczny)
 • Santa Claus Connection. (felieton dydaktyczny)
 • Kto będzie Dyrektorem Instytutu Językoznawstwa UAM? (felieton dydaktyczny niedopuszczony do druku w Investigationes Linguisticae)[edytuj] Tłumaczenia książek Raymonda Smullyana

 • Spis treści tłumaczenia A Beginner's Guide to Mathematical Logic (2014) Raymonda Smullyana. Rozpoczęto prace nad przekładem.
 • Spis treści tłumaczenia The Gödelian Puzzle Book. Puzzles, Paradoxes and Proofs (2013) Raymonda Smullyana.
 • Spis treści tłumaczenia Logical Labyrinths (2009) Raymonda Smullyana.
 • Spis treści tłumaczenia 'The Magic Garden of George B. And Other Logic Puzzles' (2007) Raymonda Smullyana.
 • Spis treści tłumaczenia Alice in Puzzle-Land (1982) Raymonda Smullyana.
 • Spis treści tłumaczenia To Mock a Mockingbird Raymonada Smullyana.
 • Spis treści tłumaczenia Forever Undecided Raymonda Smullyana.

[edytuj] Linki

[edytuj] Tematy esejów zaliczeniowych

[edytuj] Tematy esejów zaliczeniowych 2015

 • Wojciech Błądek: Komputery, ludzie i kreatywność - zarzuty Lady Lovelace i mit człowieka innowacyjnego.
 • Anna Kostrzewa: Nierozwiązywalna zagadka świadomości.
 • Aleksandra Lewandowska: Czy jesteśmy racjonalni?
 • Natalia Maryniaczyk: Zastosowanie gry Takie Życie w badaniu rozumowań.
 • Maciej Olechno: Zagadki z kręgu kulturowego ludu Joruba.
 • Dominika Pankow: Fonosemantyka a wiedza potoczna dla sztucznej inteligencji.
 • Sebastian Seyda: Nieszablonowość zagadek lateralnych.

[edytuj] Tematy esejów zaliczeniowych 2014

 • Olga Bartkowiak: Czy gesty mogą wpływać na naukę oraz rozumienie matematyki?
 • Wojciech Chrzan: Zagadki w zamkniętym pomieszczeniu.
 • Aneta Disterheft: Konfabulacje - próby racjonalnej odpowiedzi na zagadki umysłu.
 • Katarzyna Dobroń: Wyznaczanie pomyślnych i niepomyślnych dni w kalendarzu balijskim na podstawie systemu Pawukon.
 • Małgorzata Dym: Puryzm językowy a zapożyczenia w języku koreańskim.
 • Sonia Gogolewska: Kariera mnicha Sindona.
 • Tytus Grabowski: Systemy liczbowe na świecie.
 • Jan Janiczek: Paradoks Fermiego.
 • Anna Kaluga-Shin: Koreańskie przesądy.
 • Sara Mroczkowska: Szamanizm w Korei.
 • Katarzyna Rosiak: Wpływ tradycyjnego kalendarza koreańskiego na życie Koreańczyków.
 • Marta Rosińska: Paradoksy.
 • Anna Stanik: Wybrane iluzje słuchowe w oparciu o badania prof. Diany Deutsch.
 • Patrycja Karolina Wietrzycka: Paradoksy fizyczne.
 • Katarzyna Wojciechowska: Uprzejmość a wulgarność w języku japońskim.
 • Paulina Worm: Magia vs. religia.

[edytuj] Tematy esejów zaliczeniowych 2013

 • Karolina Barańska, Ida Czarniecka, Katarzyna Glińska, Maciej Raś: Czy zagadki logiczne nadają się do mierzenia inteligencji?
 • Iwona Bielecka: Czy możemy ufać naszym zmysłom? Parę słów o iluzjach
 • Marcin Bieniecki: Rozszyfrowanie zapisów matematycznych starożytnego Egiptu
 • Kamila Bieniek: Iluzje pamięci w kontekście wspomnień
 • Andrzej Gajda: Emocje
 • Anna Górecka: Iluzje optyczne
 • Szymon Kościański: Kostka Rubika i jej ciekawe oblicze
 • Bartosz Laskowski: Teleportacja
 • Agnieszka Łukomska: Zagadki typu syntetycznego i analitycznego w malarstwie
 • Katarzyna Michalak: Synestezja
 • Aleksandra Mickiewicz: Iluzje i złudzenia optyczne
 • Jakub Nowosielski: Zagadkowe dzieła czyli zderzenie mózgu ze sztuką
 • Kamila Paluszkiewicz: Zagadkowe istnienie liczb pierwszych
 • Katarzyna Paluszkiewicz: O iluzjach, które zwodzą oko, ale nie rękę
 • Patryk Piesiak, Marta Żukowska: Rycerze, łotrzy, szpiedzy, mnisi, szaleńcy: wstęp do rozważań
 • Justyna Plak: Iluzje wzrokowe – czym są, klasyfikacje iluzji oraz próba wyjaśnienia mechanizmów ich powstawania
 • Maria Stelmach: Relacje między myślą, językiem, a kulturą oraz inne nierozwiązane problemy językoznawstwa
 • Olga Stochaj: Historia liczby Pi
 • Paweł Szulc: W jaki sposób dajemy oszukać swój umysł?
 • Marcin Wiśniewski: Paradoksy i sofizmaty
 • Katarzyna Wypniewska: Iluzje dotykowe i ich wykorzystanie w tworzeniu nowych technologii
 • Agnieszka Zdybel: Iluzje słuchowe