Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski

JP: Dydaktyka UAM 2012-2013

Osoby uprawnione do zdawania egzaminu poprawkowego z Logiki Matematycznej (I rok Językoznawstwa i Nauk o Informacji UAM) zechcą stawić się w czwartek, 19 września 2013 roku o godzinie 12:00 w sali 316B Collegium Novum.

Jerzy Pogonowski, 29 sierpnia 2013

JP: Archiwum dydaktyczne


dr Victoria Kamasa

Archiwum:


dr Włodzimierz Lapis


dr Dorota Lipowska


dr Sławomir Sikora


mgr Michał Lipnicki

Archiwum:


mgr Ida Stria