Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski - Logika Matematyczna

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Logika Matematyczna

[edytuj] Egzamin 2015

 • Pisemny egzamin z Logiki Matematycznej (I rok Językoznawstwa i Nauk o Informacji UAM) przeprowadzono 29 czerwca 2015 roku w godzinach: 10:00 - 12:00 w sali 220 Collegium Novum, blok B.

[edytuj] Semestr zimowy 2014-2015 (Klasyczny Rachunek Zdań)

[edytuj] Tematy

 • Wprowadzenie.
 • Semantyka KRZ.
 • Aksjomatyczne ujęcie KRZ.
 • Dowody założeniowe w KRZ.
 • Dowody rezolucyjne w KRZ.
 • Tablice analityczne dla KRZ.

[edytuj] Dodatki

 • Dodatek 1. Dowody niektórych twierdzeń dot. semantyki KRZ.
 • Dodatek 2. Trafność i pełność metody aksjomatycznej w KRZ.
 • Dodatek 3. Twierdzenia o operacjach konsekwencji.
 • Dodatek 4. Równoważność aksjomatycznego i założeniowego systemu KRZ.
 • Dodatek 5. Lista tez i reguł wyprowadzonych na wykładach 8-9.
 • Dodatek 6. Trafność i pełność metody rezolucji w KRZ.
 • Dodatek 7. Trafność i pełność metody TA w KRZ. Przykłady. Zadania.

[edytuj] Semestr letni 2014-2015 (Klasyczny Rachunek Predykatów)

[edytuj] Tematy

 • Semantyka KRP (1).
 • Semantyka KRP (2).
 • Semantyka KRP (3). Zadania.
 • Monadyczny KRP.
 • Krótko o relacjach.
 • Tablice analityczne dla KRP (1).
 • Tablice analityczne dla KRP (2).
 • Aksjomatyczne ujęcie KRP.
 • Dowody założeniowe w KRP.
 • Unifikacja i rezolucja w KRP.

[edytuj] Dodatki

 • Dodatek 8. Dowody twierdzeń dotyczących semantyki KRP.
 • Dodatek 9. Rozwiązania zadań z semantyki KRP.
 • Dodatek 10. Trafność i pełność metody TA w KRP. Przykłady. Zadania.
 • Dodatek 11. Zbiory, relacje, funkcje. Pojęcie nieskończoności.
 • Dodatek 12. Własności relacji.
 • Dodatek 13. Ważne typy relacji.
 • Dodatek 14. Liczby kardynalne.
 • Dodatek 15. Aksjomaty teorii mnogości Zermelo-Fraenkla.
 • Dodatek 16. Wybrane prawa rachunku zbiorów.
 • Dodatek 17. Wybrane prawa rachunku relacji.
 • Dodatek 18. Ćwiczenia lingwistyczne dot. rachunku relacji.

[edytuj] Sprawdziany 2014-2015

 • 7 stycznia 2015.
 • 14 stycznia 2015.
 • 21 stycznia 2015.
 • 27 maja 2015.
 • 3 czerwca 2015.

[edytuj] Rok akademicki 2013-2014

[edytuj] Zadania domowe 2013-2014

 • 2 października 2013.
 • 9 października 2013.
 • 16 października 2013.
 • 30 października 2013.
 • Dwa przykłady.
 • 27 listopada 2013.
 • 18 grudnia 2013.
 • 8 stycznia 2014.
 • 15 stycznia 2014.
 • 22 stycznia 2014.
 • 23 kwietnia 2014.
 • 21 maja 2014.
 • 28 maja 2014.

[edytuj] Sprawdziany 2013-2014

 • 20 listopada 2013.
 • 8 stycznia 2014.
 • 16 kwietnia 2014.
 • 21 maja 2014.

[edytuj] Przykładowe zadania egzaminacyjne (z rozwiązaniami)

 • Językoznawstwo i nauki o informacji (2015).
 • Językoznawstwo i nauki o informacji (2014).
 • Językoznawstwo i nauki o informacji (2013).
 • Językoznawstwo i nauki o informacji (2012).
 • Językoznawstwo i nauki o informacji (2008).
 • Językoznawstwo i informacja naukowa (2007).
 • Językoznawstwo i informacja naukowa (2005).
 • Językoznawstwo i informacja naukowa (2004).

[edytuj] Stare zadania egzaminacyjne

 • Etnolingwistyka (2008).
 • Logika Jamesa Bonda. Co wynika logicznie z tego, że drink jest wstrząśnięty, ale nie zmieszany?
 • Językoznawstwo i informacja naukowa (2007): zestawy z zajęć przygotowujących do egzaminu.
 • Koreanistyka (poprawkowy, 2004).
 • Zadania egzaminacyjne z Logiki Matematycznej, 2002.
 • Zadania egzaminacyjne z Logiki, 2002.
 • Zadania semestru zimowego 2000-2001 i zadania egzaminacyjne 2001.

[edytuj] Syllabus