Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt



 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 20:39, 26 lis 2007 (edytuj)
Admin (Dyskusja | wkład)
d (New page: {{Badania}})
← Poprzednia edycja
Wersja z dnia 20:41, 26 lis 2007 (edytuj) (undo)
Admin (Dyskusja | wkład)
d
Następna edycja →
Linia 1: Linia 1:
-{{Badania}}+{{:Badania}}

Wersja z dnia 20:41, 26 lis 2007


Spis treści


Co rozumiemy przez Logikę Stosowaną? Przede wszystkim zastosowania pojęć, technik, metod, itp. wypracowanych w logice matematycznej w badaniach języka oraz w refleksji metodologicznej dotyczącej nauk o języku. Staramy się wykorzystywać nasze przygotowanie (logiczne, matematyczne, lingwistyczne, informatyczne, filozoficzne, socjologiczne), aby tak rozumianą logikę stosowaną uprawiać.

Tematyka badawcza

Na podstawie paragrafu 86, punkt 1 Statutu UAM ustala się następujące tematy badań własnych Zakładu Logiki Stosowanej UAM w latach 2007-2014:

  • lingwistyka informatyczna;
  • logiczne aspekty komunikacji społecznej;
  • logika Zachodu a refleksja logiczna Orientu;
  • metodologia lingwistyki;
  • matematyczne podstawy metalogiki.

Seminarium Zakładowe

Seminarium

Konferencja

Dr Włodzimierz Lapis i dr Dorota Lipowska byli organizatorami sesji In search of the logic of communication w ramach międzynarodowej konferencji 37th Poznan Linguistic Meeting, która odbyła się w dniach 20-23 kwietnia 2006 roku w Poznaniu.

Investigationes Linguisticae 14

W marcu 2007 roku opublikowany został numer specjalny elektronicznego czasopima Investigationes Linguisticae (pod redakcją Sławomira Sikory) zawierający teksty pracowników Zakładu Logiki Stosowanej UAM oraz zaproszonych gości. Teksty zebrane zostały zimą 2005-2006.

Władysław Zabrocki

Rozprawa doktorska Władysława Zabrockiego była poświęcona natywistycznym założeniom teorii gramatyk generatywno-transformacyjnych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii języka oraz metodologii badań językoznawczych. W 2007 roku opublikował książkę: Psychologizm i socjologizm w dziejach generatywno-transformacyjnej refleksji nad językiem naturalnym.

Włodzimierz Lapis

Rozprawa doktorska Włodzimierza Lapisa dotyczyła algorytmizacji oraz automatyzacji pewnych procedur fonetycznych i fonologicznych. Z kolei rozprawa habilitacyjna obejmowała ogół zagadnień związanych z optymalizacją opisu zadanego zbioru obiektów i charakterystyki jego elementów.

Dorota Lipowska

Rozprawa doktorska Doroty Lipowskiej poświęcona była komputerowym metodom syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego. Obecnie nadal interesuje się lingwistyką komputerową, a w szczególności stosowanymi w niej gramatykami formalnymi. We współpracy z Profesorem Adamem Lipowskim zajmowała się się komputerowym modelowaniem dynamiki populacji i układów złożonych, a także symulacją układów kul, które ulegają anihilacji przy zderzaniu. Najnowsze ich badania dotyczą problematyki ewolucji języka, a w szczególności symulacji komputerowych pewnej klasy jej modeli (tzw. Naming Game models).

Sławomir Sikora

Rozprawa doktorska Sławomira Sikory poświęcona była pragmatyce logicznej. Zakres prowadzonych przez niego prac badawczych sytuuje się w szeroko rozumianej problematyce teorii działań językowych.

Victoria Kamasa

Rozprawa magisterska Victorii Kamasy dotyczyła roli rodzaju gramatycznego nazwy zawodu jako nośnika statusu społecznego, zaś doktorska definicji sytuacji w tekstach liturgicznych. Obecnie interesuje się ona krytyczną analizą dyskursu z wykorzystaniem narzędzi korpusowych. Szczególną uwagę poświęca tekstom szeroko rozumianej komunikacji religijnej.

Michał Lipnicki

Rozprawa magisterska Michała Lipnickiego poświęcona była metodom interpretacji logiki indyjskiej. Obecnie zajmuje się on badaniem charakteru zależności język-logika na gruncie indyjskim, uwzględniając jej dwa aspekty: (a) filozoficzny - koncepcja znaku i znaczenia w indyjskiej filozofii języka a ich funkcja we wnioskowaniu; (b) strukturalny - wpływ wybranych cech gramatycznych sanskrytu na własności logiczne schematów poprawnych wnioskowań.