Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Ncn2015jp

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects

National Science Centre research project 2015/17/B/HS1/02232 Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects will be conducted at the Department of Logic and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University in Poznań in the years 2016—2018. Principal investigator: Jerzy Pogonowski.

[edytuj] English summary

Extremal axioms: logical, mathematical and cognitive aspects (Summary in English)

[edytuj] Books

  • Myślenie matematyczne. Podstawy, rozwój, edukacja. (Mathematical thinking. Foundations, development, education). Authors: Jan Gałuszka (ed.), Aleksander Gemel, Bożena Nadrowska, Jerzy Pogonowski, Robert Sochacki. Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2020, 138 pp.

[edytuj] A few further notes related to the project

[edytuj] Popular summary in Polish