Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Met

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


[edytuj] Metalogika

Wykład fakultatywny, kognitywistyka UAM.

Semestr zimowy 2018-2019, Metalogika.

Wtorek, 15:00-16:30, sala 305. [W roku ak. 2020-2021 MS Teams].

Syllabus dostępny jest tutaj (zawiera propozycje tematów esejów zaliczeniowych).

[edytuj] Prezentacje

[edytuj] Tematy esejów zaliczeniowych

[edytuj] Eseje 2018/2019

 • Test Turinga
 • Co to znaczy rozumieć
 • Inner cross-relations of Curry-Howard isomorphism
 • Intuicje filozoficzne związane z powstaniem logiki trójwartościowej Jana Łukasiewicza
 • Paradoks Banacha-Tarskiego
 • Zarys i problemy trójwartościowej logiki Łukasiewicza Ł3
 • Implementacja formalizmów logicznych do programów komputerowych oraz weryfikacja poprawności działania systemów za pomocą metod logicznych
 • Test Turinga – czym jest i jakie są jego wady?
 • Czy test Turinga jest dobrym narzędziem do rozpoznawania silnej sztucznej inteligencji?
 • Test Turinga – charakterystyka
 • Zeno’s paradoxes and the birth of supertasks
 • Krótkie wprowadzenie do trzech wybranych systemów logik nieklasycznych
 • Czy metafora na zawsze jest metaforą? O trudności w odróżnianiu wyrażeń metaforycznych od dosłownych
 • Przegląd wybranych kierunków w filozofii matematyki z przełomu XIX/XX wieku
 • Metody usuwania antynomii logicznych
 • Wybrane fragmenty z historii logiki temporalnej
 • Test Turinga, czyli o inteligencji maszyn