Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Polski | Deutsch

Marcin Junczys-Dowmunt - Texts on line

From Department of Applied Logic

CV | Research | Publications | Texts on line  1. Ein Finite-State-Modell für einfach und mehrfach zusammengesetzte Komposita. Master Thesis. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Katedra Filologii Germańskiej. Bydgoszcz 2005.
    PDF: mjd-mgr.pdf (774 KB)