Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Polski | Deutsch

Marcin Junczys-Dowmunt - Publications

From Department of Applied Logic

CV | Research | Publications | Texts on line  1. Model skończenie stanowy niemieckich wyrazów pojedynczo i wielokrotnie złożonych (A finite-state model of German compounds). Investigationes Linguisticae Vol. 14 (elektronic version http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?direct=120), Poznań 2006.