Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Polski | Deutsch

Dorota Lipowska - Texts on line

From Department of Applied Logic

CV | Research | Publications | Texts on line


Cykliczność wielkich wymierań — komputerowe modelowanie ewolucji ekosystemu. [with A. Lipowski] Kosmos 55. 2006. 347-353. (pdf).


W mnogości siła  [z A. Lipowski]  Wiedza i Życie 12. 2007. 58-60.   (pdf).


Language diversity in the naming game on adaptive weighted networks. In: L. McCrohon et al. (eds.) Five Approaches to Language Evolution. Proceedings of the Workshops of the 9th International Conference on the Evolution of Language. 13 March 2012, Kyoto, Japan. 140-144. Also available at http://kyoto.evolang.org/content/program


Gra w nazywanie z preferencyjnym wyborem partnerów. Investigationes Linguisticae XXV - Logiczne Aspekty Języka. 2012. 108-127. Available at https://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/9765


A communicative community of agents. Lingua Posnaniensis 54(1). 2012. 77-87. Available at http://www.degruyter.com/view/j/linpo.2012.54.issue-1/v10122-012-0007-z/v10122-012-0007-z.xml?format=INT


Some of my recent papers can be found here.


Teaching materials for my logic course can be found   here.


Seminars:     Gra w nazywanie na sieciach złożonych   2011   Prezentacja.

                                                 Dlaczego jest tak mało synonimów?   2009   Prezentacja.

                                                 Gra w nazywanie jako model ewolucji języka.   2008   Prezentacja.

                                                 Wprowadzenie do HPSG    (Head-driven Phrase Structure Grammar).   2004   Prezentacja.