Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Ida Stria - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Dydaktyka | Badania | Teksty on line


9. 2016: Inventing languages, inventing worlds. Towards a linguistic worldview for artificial languages. WN UAM: Poznań. ISBN 978-83-947609-1-5

8. 2015: "Linguistic worldview of Esperanto – a questionnaire method". [W:] Kosecki, K. and Badio, J. (red.): Empirical Methods in Language Studies. Frankfurt am Main: Peter Lang.

7. 2015: Wojan K., Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? (Zarys dziejów interlingwistyki). Język. Komunikacja. Informacja X. Recenzja.

6. 2015: Esperanto as a Natural Language. Język. Komunikacja. Informacja X.

5. 2014: Głaz, A., Danaher, D., & Łozowski, P. (eds.) 2013. The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. Język. Komunikacja. Informacja IX. Recenzja.

4. Dolatowski, Marek & Stria, Ida 2014: Projekt kursu e-learningowego wspomagającego nauczanie historii języków. W: Kresa, M. (red.): Młodzi o języku. Warszawa: Bel Studio. 47-55.

3. 2013: "Classifications of artificial languages". Język. Komunikacja. Informacja VIII, ss 125-132.

2. 2013: "Czy możliwe jest badanie językowego obrazu świata języków sztucznych? Rozważania wstępne". [W:] Puppel, Stanisław & Tomaszkiewicz, Teresa (red.), Scripta manent – res novae. Poznań, ss. 409-414.

1. 2012: "Zwierzęta w chińskim: wartościowania i tabu". Investigationes Linguisticae XXVI, ss. 99-114.