Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Ida Stria - Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | DydaktykaDyżur: brak.

Kontakt na adres istri [at] amu.edu.pl.


[edytuj] Języki germańskie na tle indoeuropejskim - 30h


Fakultet w semestrze letnim 2014/2015 obejmuje następujące materiały z zakresu wcześniejszego fakultetu 60h (poniżej wraz ze skryptami):

  • z semestru I

1. Wprowadzenie. Językoznawstwo indoeuropejskie. Wspólnota indoeuropejska. Język praindoeuropejski.

2. Wspólnota indoeuropejska II. System samogłoskowy. Ablaut vs. umlaut. Teoria laryngalna.

3. Wspólnota indoeuropejska III. System spółgłoskowy. Kentum a satem.

14. Języki germańskie: przegląd. Wyodrębnienie języka pragermańskiego. Prawo Grimma. Prawo Vernera. Rotacyzm.

  • z semestru II - całośćArchiwum

[edytuj] Języki germańskie na tle indoeuropejskim - 60h

  • Sylabus
  • Skrypt I (sem. zimowy; w nawiasach kwadratowych pojęcia, które należy znać oprócz materiału opisanego w skrypcie)
  • Skrypt II (sem. letni)


1. Wstęp.

2. & 3. System głoskowy PIE

5. Anatolijskie.

6. Indoirańskie.

7. & 8. Liga bałkańska

9. Słowiańskie.

11. Bałtyckie + mapka

13. Ćwiczenia - ogham

14. & 15. Ćwiczenia


SEMESTR LETNI

3. & 4. Ćwiczenia - północne

5. Runy

6. Ćwiczenia - islandzki, farerski

8. Ćwiczenia - Konungs skuggsjá (norweski)

9. Ćwiczenia - Sju vise mästare (szwedzki)

10. Gocki. Grupa zachodnia.

11. Angielski

12. Niderlandzki

  • Ćwiczenia - Dziesięcioro przykazań (wschodniofryzyjski), Beatrijs van Nazareth (niderlandzki)

13. Ćwiczenia - Sachsenspiegel (dolnoniemiecki)

14. Ćwiczenia - Pieśń Nibelungów (wysokoniemiecki)


[edytuj] Szwedzki dla filologii fińskiej

1. Zadanie na 14.10.2014: tłumaczenie Skydda ditt hem z podręcznika Mål 2 (wyd. 1, str. 29).

2. Zadanie na 28.10.2014: formularze förlorat gods.

3. Zadanie na 25.11.2014: tłumaczenie Ska vuxna barn betala hemma?

4. Zadanie na 02.12.2014: tłumaczenie dialogu En olycka (ta sama kserówka, co wyżej).

5. Zadanie na 09.12.2014: tłumaczenie dialogu Kan jag hjälpa till med något?.

6. Na 13.01.2015 przynosimy ksero o wikingach i runach oraz sprawdzone prace domowe.