Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Anna Wartecka - Tematyka badawcza

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Dydaktyka| Publikacje | Teksty on line


Moje zainteresowania badawcze obejmują obszar wartości i wartościowania w języku, a także pragmalingwistyki. W moich badaniach podejmuję zagadnienie aktów chwalenia ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu aksjolingwistycznego.