Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Anna Wartecka - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Dydaktyka| Publikacje | Teksty on line


Urodzona: 14 listopada 1984
Magisterium: filologia włoska (2008), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „I sovietismi della lingua italiana con particolare riguardo alle formazioni deonomastiche e deacronimiche”, promotor: dr hab. Elżbieta Jamrozik prof. UW
Informacje dodatkowe: absolwentka studiów I-ego stopnia z zakresu lingwistyki na Irkuckim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym (2009); uprawnienia pedagogiczne (2012)
Stanowisko: doktorantka zakładu Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM
Zainteresowania badawcze: aksjolingwistyka, pragmalingwistyka