Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Władysław Zabrocki - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

Urodzony: 29 marca 1955.

Magisterium: filozofia, 1978, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, promotor: prof. Tadeusz Zgółka, Wyjaśnianie uniwersaliów językowych .

Doktorat: językoznawstwo ogólne, 1987, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, promotor: prof. Tadeusz Zgółka, Natywistyczne założenia teorii gramatyk generatywno-transformacyjnych.

Habilitacja: językoznawstwo ogólne, 2007, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart-Poznań 2006.

Stanowisko: adiunkt, Zakład Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: naukoznawstwo, filozofia języka i filozofia kultury, językoznawstwo ogólne, wstęp do językoznawstwa.

Zainteresowania badawcze: filozofia języka, metodologia lingwistyki.