Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Victoria Kamasa - Seminarium 2014

From Zakład Logiki Stosowanej

Statystyka (JK) | Socjolingwistyka| Statystyka (JiNoI)

[edytuj] PODSTAWOWE INFORMACJE
[edytuj] PODSTAWOWE ZASADY

a. Robimy zadania domowe w terminie – konieczny element do zaliczenia seminarium.
b. Gramatyka, ortografia i interpunkcja to sprawa i odpowiedzialność autora pracy (promotor jej nie poprawia :)).
c. Na przeczytanie dłuższego tekstu (od 4 stron w górę) trwa ok. 7 dni.
d. Prace podpisujemy imieniem lub inicjałem i np. numerem.
e. Przesyłamy teksty po korekcie językowej i stylistycznej i sformatowane.
f. Zgłaszamy sytuacje szczególne – trudne kolokwium w danym tygodniu lub inne nieszczęścia – możemy pracować w miarę elastycznie, o ile się na to WCZEŚNIEJ umawiamy.

[edytuj] PREZENTACJE Z SEMINARIUM