Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Sławomir Sikora - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

Urodzony: 05.08.1962 Magisterium: filozofia 1989, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, promotor: prof. B. Andrzejewski, Koncepcja semantycznej definicji pojęcia prawdy - Frege, Tarski. Doktorat: językoznawstwo ogólne, 2000, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, promotor: prof. J. Pogonowski, Pragmatyczna analiza spójników prawdziwościowych .

Zatrudnienie: Instytut Językoznawstwa UAM (od 1990r.)

Stanowisko: adiunkt, Zakład Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.

Poprzednio: asystent (do 01.11.2000).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Logika, logika buddyjska, historia filozofii. Zainteresowania badawcze: Formalne ujęcia działań komunikacyjnych, metodologiczne problemy badań porównawczych logiki chińskiej i zachodniej, style rozumowań logicznych: sylogistyka, njaja, yinming.