Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Paulina Wandas - Tematyka badawcza

From Zakład Logiki Stosowanej


W swojej rozprawie badawczej zamierzam zająć się problematyką komunikacji międzykulturowej na przykładzie dialektu andaluzyjskiego. Moim celem będzie ukazanie ścisłego powiązania języka, w postaci andalu, z historią i kulturą regionu andaluzyjskiego, a w szczególności wskazanie na nieocenioną rolę okresu pokojowej koegzystencji Chrześcijan, Cyganów, Muzułmanów i Żydów ( convivencia ), w ukształtowaniu się unikatowego języka i kultury "Hiszpanów andaluzyjskich".