Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Paulina Wandas - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

1. Czym jest Zachód ?, INVESTIGACIONES LINGUISTICAE, vol.XVI ( 2008 ).

2. Konflikt zbrojny we współczesnym świecie przez pryzmat zderzenia cywilizacji islamskiej i zachodniej w: Współpraca - Rywalizacja - Walka. Studia przypadków z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, pod red. Anny Potyrały.