Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Paulina Wandas - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

Urodzona : 23 sierpnia 1984.

Magisterium : politologia, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Cywilizacja Islamu i cywilizacja Zachodu – konflikt czy pokojowa koegzystencja ? ( 2008 ), promotor : prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski.

Dodatkowe uprawnienia : kurs pedagogiczny, kurs komunikacji interpersonalnej.

Stanowisko : doktorantka Zakładu Logiki Stosowanej Instytutu Językoznawstwa UAM.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne : semiotyka logiczna

Zainteresowania badawcze : wzajemne uwarunkowanie języka i kultury, dialekt andaluzyjski, komunikacja międzykulturowa.