Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Michał Lipnicki - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje| Teksty on line1. Epistemologiczny charakter logiki buddyjskiej. Język w Poznaniu 2010. Nr 1.

2. Magiczność słowa we wczesnoindyjskiej refleksji nad językiem. Investigationes Linguisticae, vol. XX.

3. W poszukiwaniu metody interpretacji logiki indyjskiej. Przyczynek do metodologii komparatystyki logicznej. Studia indologiczne, vol. XVII.

4. Język, logika i soteriologia. Investigationes Linguisticae, vol. XXV.

5. Po co logika buddystom?. DiaLogikon vol.XVI: Parerga z logiki praktycznej.

6. Buddyjska sztuka argumentacji. Kilka uwag o systemie Dharmakirtiego. Przyjęte do druku w: Studia buddyjskie (Politeja).