Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Marcin Junczys-Dowmunt - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Udział w konferencjach | Dydaktyka | Inne teksty on line


[edytuj] 2008

  • Influence of accurate compound noun splitting on bilingual vocabulary extraction in Text Resources and Lexical Knowledge. Text, Translation, Computational Processing [TTCP] 8. Berlin: Mouton de Gruyter. 91-105 pp.
  • Wielki słownik polsko-niemiecki Warszawa: PWN.

[edytuj] 2007

  • Using a Treebank Grammar for the Syntactical Annotation of German Lexical Phrases (main author, together with Filip Graliński). Proceedings of 3rd Language and Technology Conference, Poznań 2007

[edytuj] 2006

  • Model skończenie stanowy niemieckich wyrazów pojedynczo i wielokrotnie złożonych (A finite-state model of German compounds). Investigationes Linguisticae nr 14 (wydanie elektroniczne na http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?direct=120), Poznań 2006.