Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Dorota Lipowska - Tematyka badawcza

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Publikacje | Teksty on line

Wcześniejszą dziedziną moich zainteresowań była lingwistyka komputerowa, a w szczególności metody syntaktycznej i semantycznej analizy języka naturalnego. Zajmowałam się głównie wykorzystywanymi w tej dziedzinie gramatykami formalnymi, stanowiącymi podstawę implementacji parserów, tj. analizatorów składniowych. W swojej rozprawie doktorskiej zaprezentowałam pewien wariant gramatyki kategorialnej, łączący cechy gramatyki Montague i gramatyki lewostronnie-asocjacyjnej Haussera. Opracowany w oparciu o nią parser pozwalał na analizę zdań słowo po słowie od strony lewej do prawej (lewostronnie-asocjacyjnie), produkując jego drzewo rozbioru, jak również reprezentującą je formułę logiki intensjonalnej.

Ponadto we współpracy z prof. Adamem Lipowskim (Instytut Fizyki, UAM), zajmuję się symulacjami komputerowymi. W szczególności za pomocą metod dynamiki molekularnej badamy zjawiska nierównowagowe, takie jak na przykład przepływ ciepła czy dyfuzja, w pewnych układach atomowych. Użyta technika symulacyjna sprowadza się do kolejkowej obsługi zderzeń w tych układach, lecz ze względu na znaczne rozmiary badanych układów, wymagana jest również implementacja sortowania binarnego oraz sektoryzacji przestrzeni. W ramach tej współpracy zajmuję się również modelowaniem pewnych zagadnień dynamiki populacji oraz ewolucji wielogatunkowych ekosystemów. W szczególności interesuje nas dynamika wielkich wymierań oraz ich ewentualna periodyczność. Analizowane przez nas modele są tzw. sieciowymi układami agentów.

Obecnie głównym przedmiotem moich zainteresowań jest lingwistyka ewolucyjna. Do badania pewnych zagadnień dotyczących powstania i ewolucji języka stosować można podobne podejście jak do modelowania niektórych zjawisk fizycznych. W szczególności interesuje nas proces osiągania koherencji językowej. Zajmujemy się więc symulacjami komputerowymi systemów wieloagentowych, wykorzystując głównie modele gier językowych do badania wyłaniania się konwencji językowych i ich uzgadniania w populacji w zależności od dynamiki populacji, sieci powiązań i charakteru interakcji między agentami, w tym ich uczenia się czy migracji.