Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Władysław Zabrocki - Publications

From Department of Applied Logic

List of Academic Publications

 1. Funkcjonalizm w teoriach Chomsky'ego. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 100, 1984, 151-154.
 2. Wyjaśnianie zjawisk językowych w standardowej wersji teorii gramatyk generatywno-transformacyjnych ( TGGT ). W: Pogonowski, Jerzy - Zgółka, Tadeusz (red.) Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1990, 105-126.
 3. Indywidualizm vs. antyindywidualizm w ujmowaniu uniwersaliów językowych (na przykładzie rozwoju teorii gramatyk generatywno-transformacyjnych - TGGT). W: Pogonowski, Jerzy - Zgółka, Tadeusz (red.). Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1990, 127-150.
 4. Czy język jest wrodzony? Językoznawstwo Chomsky'ego a hipoteza natywizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1990.
 5. Modes of explanation of linguistic phenomena in the standard version of the theory of transformational-generative grammars. Lingua Posnaniensis 32/33, 1991, 253-267.
 6. Formal and functional explanations for interlingual differences. Lingua Posnaniensis 32/33, 241-251. ( Współautor: Zabrocki, Tadeusz ).
 7. Semiotyczny status gramatyki w stadiach rozwoju generatywistycznej teorii języka. W: Kardela, Henryk - Muszyński, Zbysław (red.) Noam Chomsky: inspiracje i perspektywy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1991, 59-98.
 8. The problem of the explanation of linguistic universals in transformational generative grammar. Lingua Posnaniensis 34, 1992, 163-169.
 9. Psychologizm w teorii N. Chomsky'ego. W: Pogonowski, Jerzy (red.) Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995, 637-645.
 10. Psychologism in N. Chomsky's theory ( Tentative Critical Remarks ). W: Murawski, Roman - Pogonowski, Jerzy (red.) Euphony and Logos. Essays in honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg. Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities. Vol. 57. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1997, 441-456.
 11. Ludwik Zabrocki's publications in linguistics. W: Puppel, Stanisław (red.) The Ludwik Zabrocki memorial lecture. Poznań: Wydział Neofilologii UAM, 2001, 50-63. (Współautor: Głuszczyńska-Zabrocka, Urszula).
 12. Oblicza języka. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Zgółce w sześćdziesięciolecie urodzin. (Redakcja naukowa, wspólnie z: K. Strońskim, St. Wiertlewskim.) Ernst Klett Sprachen, Stuttgart-Poznań 2005, 284 strony.
 13. Kiedy narodził się paradygmat generatywistyczny? W: Oblicza języka. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Zgółce w sześćdziesięciolecie urodzin. (Redakcja naukowa: K. Stroński, St. Wiertlewski, W. Zabrocki.) Ernst Klett Sprachen, Stuttgart-Poznań 2005, 275-282.
 14. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart-Poznań 2006.
 15. Prawo negacji negacji w dziejach refleksji nad językiem naturalnym. (The law of double negation in the history of the research on natural languages). Investigationes Linguisticae, Volume XIV, 2006, pp. 13-17.