Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
Andere Sprachen: Polski | English

Marcin Junczys-Dowmunt - Publikationen

Aus Lehrstuhl für Angewandte Logik

CV | Forschung | Publikationen | Texte on line  1. Model skończenie stanowy niemieckich wyrazów pojedynczo i wielokrotnie złożonych (A finite-state model of German compounds). Investigationes Linguisticae Vol. 14 (elektronische Version http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?direct=120), Poznań 2006.