Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Links

From Department of Applied Logic

(Difference between revisions)
Revision as of 13:39, 11 January 2015 (edit)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Kraków)
← Previous diff
Revision as of 14:08, 11 January 2015 (edit) (undo)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Lublin)
Next diff →
Line 139: Line 139:
===Lublin=== ===Lublin===
-*[http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=526 Zakład Logiki i Filozofii Nauki UMCS]+*[http://www.umcs.pl/pl/zaklad-logiki-i-kognitywistyki,1198.htm Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii UMCS]
*[http://www.kul.lublin.pl/1622.html Katedra Logiki, KUL] *[http://www.kul.lublin.pl/1622.html Katedra Logiki, KUL]
*[http://www.kul.lublin.pl/1624.html Katedra Metodologii Nauk, KUL] *[http://www.kul.lublin.pl/1624.html Katedra Metodologii Nauk, KUL]

Revision as of 14:08, 11 January 2015


Contents

Teaching logic

Logic on-line

Logic in the Internet

Logic on-line (Polish)

Institutions

Some Departments of Logic in Poland

Warszawa

Kraków

Poznań

Białystok

Lublin

Opole

Wrocław

Katowice

Toruń

Łódź

Olsztyn

Zielona Góra

Gdańsk

Szczecin

Częstochowa

Rzeszów

Academic institutions

For fun