Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Links

From Department of Applied Logic

(Difference between revisions)
Revision as of 19:41, 8 December 2014 (edit)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Logic on-line (Polish))
← Previous diff
Revision as of 19:43, 8 December 2014 (edit) (undo)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Some Departments of Logic in Poland)
Next diff →
Line 104: Line 104:
===Warszawa=== ===Warszawa===
-*[http://www.dak.uw.edu.pl/spis/www_wydzial12.php?gd_wydz=35011400 Zakład Logiki, Instytut Filozofii UW]+*[http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/zaklady-i-pracownie/zaklad-logiki/ Zakład Logiki, Instytut Filozofii UW]
-*[http://www.dak.uw.edu.pl/spis/www_wydzial12.php?gk_wydz56=10010100 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UW]+*[http://www.mimuw.edu.pl/wydzial/organizacja/struktura/?para=pracownicy&parb=10010100 Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW]
*[http://zls.mimuw.edu.pl/ Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Informatyki UW] *[http://zls.mimuw.edu.pl/ Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Informatyki UW]
-*[http://www.dak.uw.edu.pl/spis/www_wydzial12.php?gd_wydz=35011500 Zakład Semiotyki Logicznej, Instytut Filozofii UW]+*[http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/zaklady-i-pracownie/zaklad-semiotyki-logicznej/ Zakład Semiotyki Logicznej, Instytut Filozofii UW]
*[http://www2.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=290 Zakład Logiki i Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UW] *[http://www2.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=290 Zakład Logiki i Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UW]
-*[http://www.ifispan.waw.pl/ifis/struktura/filozofia/zaklad/logiki_jezyka_i_dzialania/ Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN]+*[http://www.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=9 Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN]
 +*[http://www.impan.pl/ Instytut Matematyczny PAN]
*[http://www.ipipan.waw.pl Instytut Podstaw Informatyki PAN] *[http://www.ipipan.waw.pl Instytut Podstaw Informatyki PAN]
-*[http://www.slimn.wfch.uksw.edu.pl Sekcja Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego]+*[http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/17 Sekcja Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]
===Kraków=== ===Kraków===
Line 118: Line 119:
*[http://tcs.uj.edu.pl/fcs.php Katedra Podstaw Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ] *[http://tcs.uj.edu.pl/fcs.php Katedra Podstaw Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ]
*[http://tcs.uj.edu.pl/algo.php Katedra Algorytmiki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ] *[http://tcs.uj.edu.pl/algo.php Katedra Algorytmiki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ]
-*[http://www.pat.krakow.pl/filozofia.php?id=filo4#log Katedra Filozofii Logiki, Wydział Filozoficzny PAT]+*[http://filozofia.upjp2.edu.pl/index.php/katedra/30/Katedra+Filozofii+Logiki Katedra Filozofii Logiki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie]
-*[http://www.ap.krakow.pl/mat/struktura/ppm.html Pracownia Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej im KEN]+*[http://www.ap.krakow.pl/mat/struktura/ppm.html Pracownia Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie]
===Poznań=== ===Poznań===
Line 125: Line 126:
*[http://www.staff.amu.edu.pl/~ztobl/ Zakład Teorii Obliczeń, Wydział Matematyki i Informatyki UAM] *[http://www.staff.amu.edu.pl/~ztobl/ Zakład Teorii Obliczeń, Wydział Matematyki i Informatyki UAM]
*[http://www.staff.amu.edu.pl/~zlisi/ Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki UAM] *[http://www.staff.amu.edu.pl/~zlisi/ Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki UAM]
-*[http://www.staff.amu.edu.pl/~filozof/Z_LiMN/index.htm Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM]+*[http://filozofia.amu.edu.pl/struktura-instytutu/zaklad-logiki-i-metodologii-nauk/ Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM]
*[http://www.logic.amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM] *[http://www.logic.amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM]
*[http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM] *[http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM]
Line 131: Line 132:
===Białystok=== ===Białystok===
-*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?m=4&z=2 Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Instytut Informatyki UwB]+ 
-*[http://math.uwb.edu.pl/pl/zaklady/zaklad.mhtml?cID=4 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UwB]+*[http://logika.uwb.edu.pl/ Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku]
-*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?m=4&z=8 Zakład Programowania i Metod Formalnych, Instytut Informatyki UwB]+*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?p=22 Zakład Programowania i Metod Formalnych, Instytut Informatyki UwB]
-*[http://prawo.uwb.edu.pl/page.php?id=37 Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Prawa UwB]+*[http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/index.php?f=14 Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Prawa UwB]
===Lublin=== ===Lublin===
 +
*[http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=526 Zakład Logiki i Filozofii Nauki UMCS] *[http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=526 Zakład Logiki i Filozofii Nauki UMCS]
*[http://www.kul.lublin.pl/1622.html Katedra Logiki, KUL] *[http://www.kul.lublin.pl/1622.html Katedra Logiki, KUL]
Line 143: Line 145:
===Opole=== ===Opole===
-*[http://www.math.uni.opole.pl/zaklad.php?id=2 Katedra Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki i Informatyki UO]+ 
-*[http://www.filozofia.uni.opole.pl/show.php?id=55 Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii UO]+*[http://www.math.uni.opole.pl/zaklad.php?id=15 Katedra Algebry i Logiki, Instytut Matematyki i Informatyki UO]
 +*[http://www.filozofia.uni.opole.pl/show.php?id=3&lang=pl&m=1 Zakład Logiki i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski]
===Wrocław=== ===Wrocław===
 +
*[http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Logiki_i_Metodologii_Nauk_Uniwersytetu_Wroc%C5%82awskiego Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr] *[http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Logiki_i_Metodologii_Nauk_Uniwersytetu_Wroc%C5%82awskiego Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr]
*[http://www.math.uni.wroc.pl/instytut/faculty.php?t=0&subsec=7s4&id=7s4 Zakład Logiki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyczny UWr] *[http://www.math.uni.wroc.pl/instytut/faculty.php?t=0&subsec=7s4&id=7s4 Zakład Logiki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyczny UWr]
===Katowice=== ===Katowice===
 +
*[http://www.filozofia.us.edu.pl/index.php?art_id=87 Zakład Logiki i Metodologii, Instytut Filozofii UŚl] *[http://www.filozofia.us.edu.pl/index.php?art_id=87 Zakład Logiki i Metodologii, Instytut Filozofii UŚl]
-*[http://www.math.us.edu.pl/instytut/zaklady/zlm.html Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UŚl]+*[http://www.us.edu.pl/us-addressbook/unit/10000132 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UŚl]
===Toruń=== ===Toruń===
 +
*[http://www.logika.umk.pl/index.html Katedra Logiki, Wydział Humanistyczny UMK] *[http://www.logika.umk.pl/index.html Katedra Logiki, Wydział Humanistyczny UMK]
-*[http://www.mat.umk.pl/web/guest/info Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UMK] 
===Łódź=== ===Łódź===
 +
*[http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/struktura/katedra-logiki-i-metodologii-nauk Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UŁ] *[http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/struktura/katedra-logiki-i-metodologii-nauk Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UŁ]
===Olsztyn=== ===Olsztyn===
-*[http://wmii.uwm.edu.pl/index.php?content=struktura Katedra Logiki i Podstaw Informatyki, Uniwersytet Warmińsko Mazurski]+ 
 +* [http://wmii.uwm.edu.pl/wydzial/struktura/18-katedra-matematyki-dyskretnej-i-teoretycznych-podstaw-informatyki Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
===Zielona Góra=== ===Zielona Góra===
-*[http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php?zlimn Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski]+ 
 +*[http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/zaklad-logiki-i-metodologii-nauk Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski]
===Gdańsk=== ===Gdańsk===
 +
*[http://mat.ug.edu.pl/index.php?path=0,3,3,0&url=mod/zaklad.php?id=tm Zakład Teorii Mnogości, Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański] *[http://mat.ug.edu.pl/index.php?path=0,3,3,0&url=mod/zaklad.php?id=tm Zakład Teorii Mnogości, Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański]
*[http://www.wnsts.strony.univ.gda.pl/filozofia/zaklady.html Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański] *[http://www.wnsts.strony.univ.gda.pl/filozofia/zaklady.html Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański]
===Szczecin=== ===Szczecin===
 +
*[http://www.us.szc.pl/hum_fil?xml=load_page&st=2492 Zakład Filozofii Nauki, Uniwersytet Szczeciński] *[http://www.us.szc.pl/hum_fil?xml=load_page&st=2492 Zakład Filozofii Nauki, Uniwersytet Szczeciński]
===Częstochowa=== ===Częstochowa===
-*[http://imi.ajd.czest.pl/index.php?pages/show/12,Struktura-instytutu.html Zakład Algebry i Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia im. Jana Długosza] 
-===Siedlce===+*[http://www.ajd.czest.pl/~imi/o-nas/struktura-instytutu/ Zakład Algebry i Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia im. Jana Długosza]
-*[http://www.imif.ap.siedlce.pl/kpm/katedra_podstaw_matematyki.htm Katedra Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki i Fizyki, Akademia Podlaska]+
- +
-===Słupsk===+
-*[http://www.apsl.edu.pl/index.php/edukacyjno-filozoficzny/katedra-filozofii Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Katedra Filozofii, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Pomorska Akademia Pedagogiczna]+
===Rzeszów=== ===Rzeszów===
-*[http://www.univ.rzeszow.pl/filozofia/index.php?strona=struktura Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Międzywydziałowy Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski]+*[http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii/struktura Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski]
- +
-===Bydgoszcz===+
-*[http://www.ukw.edu.pl/pokazStrone.php?idStr=6daa952e92545df497f5 Zakład Logiki i Epistemologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]+
- +
==Academic institutions== ==Academic institutions==

Revision as of 19:43, 8 December 2014


Contents

Teaching logic

Logic on-line

Logic in the Internet

Logic on-line (Polish)

Institutions

Some Departments of Logic in Poland

Warszawa

Kraków

Poznań

Białystok

Lublin

Opole

Wrocław

Katowice

Toruń

Łódź

Olsztyn

Zielona Góra

Gdańsk

Szczecin

Częstochowa

Rzeszów

Academic institutions


For fun