Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Links

From Department of Applied Logic

(Difference between revisions)
Revision as of 19:39, 8 December 2014 (edit)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Logic on-line)
← Previous diff
Revision as of 19:40, 8 December 2014 (edit) (undo)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Logic in the Internet)
Next diff →
Line 42: Line 42:
==Logic in the Internet== ==Logic in the Internet==
-* [http://www.bakeru.edu/crit Baker University, Center for Critical Thinking]+ 
-* [http://www.formalontology.it Raul Corazzon: Ontology. A Resource Guide for Philosophers]+* [http://www.formalontology.it Raul Corazzon: Ontology. A Resource Guide for Philosophers] [Tu m.in. linki do: Indian, Buddhist, Chinese, Islamic Logic.]
* [http://www.dmoz.org/Science/Math/Logic_and_Foundations/ dmoz: Open Directory Project: Logic and Foundations] * [http://www.dmoz.org/Science/Math/Logic_and_Foundations/ dmoz: Open Directory Project: Logic and Foundations]
* [http://dmoz.org/Society/Philosophy/Philosophy_of_Logic dmoz: Open Directory Project: Philosophy of Logic] * [http://dmoz.org/Society/Philosophy/Philosophy_of_Logic dmoz: Open Directory Project: Philosophy of Logic]
Line 51: Line 51:
* [http://plato.stanford.edu/entries/logic-informal Leo Groarke: Informal Logic] * [http://plato.stanford.edu/entries/logic-informal Leo Groarke: Informal Logic]
* [http://www.cc.utah.edu/~nahaj/logic/ John Halleck: Logic Tools] * [http://www.cc.utah.edu/~nahaj/logic/ John Halleck: Logic Tools]
-* [http://www.google.com/Top/Science/Math/Logic_and_Foundations/Publications/Journals/ Logic and Foundations: Journals] 
-* [http://www.google.com/Top/Science/Math/Logic_and_Foundations/Software/ Logic and Foundations: Software] 
* [http://settheory.net/world Logic and set theory around the world] * [http://settheory.net/world Logic and set theory around the world]
-* [http://szukaj.gazeta.pl/katalog/0,51443.html?slowo=logika&szuk=kateg Katalog gazeta.pl: Logika] 
* [http://www.google.interia.pl/szukaj,q,logika,w,,p,1 Katalog interia.pl: Logika] * [http://www.google.interia.pl/szukaj,q,logika,w,,p,1 Katalog interia.pl: Logika]
* [http://katalog.onet.pl/3877,logika,k.html Katalog Onet.pl: Logika] * [http://katalog.onet.pl/3877,logika,k.html Katalog Onet.pl: Logika]
-* [http://skocz.com/Katalog/Logika/3796 Katalog Skocz.com: Logika] 
* [http://szukaj.wp.pl/szukaj.html?szukaj=logika&z=T&p=T Katalog wp.pl: Logika] * [http://szukaj.wp.pl/szukaj.html?szukaj=logika&z=T&p=T Katalog wp.pl: Logika]
* [http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/logik/software.html Jochen Lechner: Logik-Software für Unterrichtszwecke] * [http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/logik/software.html Jochen Lechner: Logik-Software für Unterrichtszwecke]
Line 70: Line 66:
* [http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html The Mac Tutor History of Mathematics archive] * [http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html The Mac Tutor History of Mathematics archive]
* [http://www.math-atlas.org/welcome.html The Mathematical Atlas] * [http://www.math-atlas.org/welcome.html The Mathematical Atlas]
-* [http://pl.wikipedia.org/wiki/Logika_matematyczna Wikipedia: Logika] +* [http://pl.wikipedia.org/wiki/Logika_matematyczna Wikipedia: Logika] [hasło omawiane w Wikipedii w trzech tuzinach języków]
* [http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Matematyka_dla_liceum:Logika&oldid=17589 Wikipedia: Matematyka dla liceum: Logika] * [http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Matematyka_dla_liceum:Logika&oldid=17589 Wikipedia: Matematyka dla liceum: Logika]
* [http://www.tnw.waw.pl/hist_ja_wol.html Jan Woleński: Towarzystwo Naukowe Warszawskie i rozwój logiki w Polsce] * [http://www.tnw.waw.pl/hist_ja_wol.html Jan Woleński: Towarzystwo Naukowe Warszawskie i rozwój logiki w Polsce]

Revision as of 19:40, 8 December 2014


Contents

Teaching logic

Logic on-line

Logic in the Internet

Logic on-line (Polish)


Institutions

Some Departments of Logic in Poland

Warszawa

Kraków

Poznań

Białystok

Lublin

Opole

Wrocław

Katowice

Toruń

Łódź

Olsztyn

Zielona Góra

Gdańsk

Szczecin

Częstochowa

Siedlce

Słupsk

Rzeszów

Bydgoszcz


Academic institutions


For fun