Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Links

From Department of Applied Logic

(Difference between revisions)
Revision as of 07:59, 9 September 2009 (edit)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Academic institutions)
← Previous diff
Revision as of 08:02, 9 September 2009 (edit) (undo)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Some Departments of Logic in Poland)
Next diff →
Line 3: Line 3:
==Some Departments of Logic in Poland== ==Some Departments of Logic in Poland==
 +
===Warszawa=== ===Warszawa===
*[http://www.dak.uw.edu.pl/spis/www_wydzial12.php?gd_wydz=35011400 Zakład Logiki, Instytut Filozofii UW] *[http://www.dak.uw.edu.pl/spis/www_wydzial12.php?gd_wydz=35011400 Zakład Logiki, Instytut Filozofii UW]
Line 10: Line 11:
*[http://www2.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=290 Zakład Logiki i Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UW] *[http://www2.wpia.uw.edu.pl/text.php?cat=290 Zakład Logiki i Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UW]
*[http://www.ifispan.waw.pl/ifis/struktura/filozofia/zaklad/logiki_jezyka_i_dzialania/ Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN] *[http://www.ifispan.waw.pl/ifis/struktura/filozofia/zaklad/logiki_jezyka_i_dzialania/ Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN]
-*[http://www.pjwstk.edu.pl/content.php?kategoria=36 Katedra Algorytmiki, Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych] 
*[http://www.ipipan.waw.pl Instytut Podstaw Informatyki PAN] *[http://www.ipipan.waw.pl Instytut Podstaw Informatyki PAN]
-*[http://www.wmpuksw.edu.pl/?go=struktura Katedra Podstaw Matematyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego]+*[http://www.slimn.wfch.uksw.edu.pl Sekcja Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego]
-*[http://www.slimn.wfch.uksw.edu.pl Sekcja Logiki i metodologii nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego]+
===Kraków=== ===Kraków===
-*[http://www.iphils.uj.edu.pl/dep.php?l=1&z=7 Zakład Logiki, Instytut Filozofii UJ]+*[http://www.iphils.uj.edu.pl/?l=pl&p=5&r=44&s=7 Zakład Logiki, Instytut Filozofii UJ]
-*[http://www.iphils.uj.edu.pl/dep.php?l=1&z=10 Pracownia Prakseologii i Retoryki, Instytut Filozofii UJ]+*[http://www.iphils.uj.edu.pl/?l=pl&p=5&r=44&s=10 Zakład Retoryki Logicznej, Instytut Filozofii UJ]
-*[http://www.ii.uj.edu.pl/zpi/index.html Zakład Podstaw Informatyki, Instytut Informatyki UJ]+*[http://tcs.uj.edu.pl/fcs.php Katedra Podstaw Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ]
-*[http://tcs.ii.uj.edu.pl Katedra Algorytmiki, Instytut Informatyki UJ]+*[http://tcs.uj.edu.pl/algo.php Katedra Algorytmiki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ]
-*[http://www.pat.krakow.pl/filozofia.php?id=filo4#log Katedra Logiki i Filozofii Nauki, Wydział Filozoficzny PAT]+*[http://www.pat.krakow.pl/filozofia.php?id=filo4#log Katedra Filozofii Logiki, Wydział Filozoficzny PAT]
-*[http://www.ap.krakow.pl/ifis/instytut.html Pracownia Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej im. KEN]+
*[http://www.ap.krakow.pl/mat/struktura/ppm.html Pracownia Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej im KEN] *[http://www.ap.krakow.pl/mat/struktura/ppm.html Pracownia Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej im KEN]
Line 28: Line 26:
*[http://www.staff.amu.edu.pl/~ztobl/ Zakład Teorii Obliczeń, Wydział Matematyki i Informatyki UAM] *[http://www.staff.amu.edu.pl/~ztobl/ Zakład Teorii Obliczeń, Wydział Matematyki i Informatyki UAM]
*[http://www.staff.amu.edu.pl/~zlisi/ Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki UAM] *[http://www.staff.amu.edu.pl/~zlisi/ Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Matematyki i Informatyki UAM]
-*[http://www.staff.amu.edu.pl/~insfil/info/zaklady/logimat.htm Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM]+*[http://www.staff.amu.edu.pl/~filozof/Z_LiMN/index.htm Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UAM]
*[http://www.logic.amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM] *[http://www.logic.amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Językoznawstwa UAM]
*[http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM] *[http://www.kognitywistyka.amu.edu.pl Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM]
-*[http://www.put.poznan.pl/uczelnia/struktura/WIiZ/II Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska]+*[http://www.cs.put.poznan.pl/homeP.html Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska]
===Białystok=== ===Białystok===
-*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?ext=simple&id=16 Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Instytut Informatyki UwB]+*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?m=4&z=2 Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Instytut Informatyki UwB]
*[http://math.uwb.edu.pl/pl/zaklady/zaklad.mhtml?cID=4 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UwB] *[http://math.uwb.edu.pl/pl/zaklady/zaklad.mhtml?cID=4 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UwB]
-*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?ext=simple&id=41 Zakład Logiki Stosowanej, Instytut Informatyki UwB]+*[http://ii.uwb.edu.pl/index.php?m=4&z=8 Zakład Programowania i Metod Formalnych, Instytut Informatyki UwB]
*[http://prawo.uwb.edu.pl/page.php?id=37 Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Prawa UwB] *[http://prawo.uwb.edu.pl/page.php?id=37 Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Prawa UwB]
===Lublin=== ===Lublin===
-*[http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=526 Zakład Logiki i Metodologii Nauk UMCS]+*[http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=526 Zakład Logiki i Filozofii Nauki UMCS]
*[http://www.kul.lublin.pl/1622.html Katedra Logiki, KUL] *[http://www.kul.lublin.pl/1622.html Katedra Logiki, KUL]
*[http://www.kul.lublin.pl/1624.html Katedra Metodologii Nauk, KUL] *[http://www.kul.lublin.pl/1624.html Katedra Metodologii Nauk, KUL]
Line 50: Line 48:
===Wrocław=== ===Wrocław===
-*[http://www.wns.uni.wroc.pl/logika.htm Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr]+*[http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_Logiki_i_Metodologii_Nauk_Uniwersytetu_Wroc%C5%82awskiego Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr]
-*[http://www.math.uni.wroc.pl/mathbank/faculty.html Zakład Logiki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyczny UWr]+*[http://www.math.uni.wroc.pl/instytut/faculty.php?t=0&subsec=7s4&id=7s4 Zakład Logiki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyczny UWr]
===Katowice=== ===Katowice===
-*[http://www.us.edu.pl/jednostki/index.php?lang=pl&id_mp=248 Zakład Logiki i Metodologii, Wydział Nauk Społecznych UŚl]+*[http://www.filozofia.us.edu.pl/index.php?art_id=87 Zakład Logiki i Metodologii, Instytut Filozofii UŚl]
-*[http://www.us.edu.pl/jednostki/index.php?lang=pl&id_mp=126 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UŚl]+*[http://www.math.us.edu.pl/instytut/zaklady/zlm.html Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UŚl]
===Toruń=== ===Toruń===
-*[http://www.logika.uni.torun.pl Katedra Logiki ]+*[http://www.logika.umk.pl/index.html Katedra Logiki, Wydział Humanistyczny UMK]
 +*[http://www.mat.umk.pl/web/guest/info Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki UMK]
===Łódź=== ===Łódź===
-*[http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php?id=42&type=1 Katedra Logiki i Metodologii Nauk UŁ]+*[http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/struktura/katedra-logiki-i-metodologii-nauk Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii UŁ]
===Olsztyn=== ===Olsztyn===
*[http://wmii.uwm.edu.pl/index.php?content=struktura Katedra Logiki i Podstaw Informatyki, Uniwersytet Warmińsko Mazurski] *[http://wmii.uwm.edu.pl/index.php?content=struktura Katedra Logiki i Podstaw Informatyki, Uniwersytet Warmińsko Mazurski]
-*[http://www.uwm.edu.pl/inp Pracownia Logiki, Metodologii Nauk Społecznych i Teorii Gier, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko Mazurski] 
===Zielona Góra=== ===Zielona Góra===
Line 71: Line 69:
===Gdańsk=== ===Gdańsk===
-*[http://math.univ.gda.pl/ludzie/math/tm Zakład Teorii Mnogości, Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański]+*[http://mat.ug.edu.pl/index.php?path=0,3,3,0&url=mod/zaklad.php?id=tm Zakład Teorii Mnogości, Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański]
 +*[http://www.wnsts.strony.univ.gda.pl/filozofia/zaklady.html Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański]
===Szczecin=== ===Szczecin===
Line 77: Line 76:
===Częstochowa=== ===Częstochowa===
-*[http://www.imi.ajd.czest.pl/index.php?idm=4&idm2=9&idm3=9 Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia im. Jana Długosza]+*[http://imi.ajd.czest.pl/index.php?pages/show/12,Struktura-instytutu.html Zakład Algebry i Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia im. Jana Długosza]
- +
-===Kielce===+
-*[http://www.pu.kielce.pl/imat/podstaw.html Zakład Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego]+
===Siedlce=== ===Siedlce===
Line 86: Line 82:
===Słupsk=== ===Słupsk===
-*[http://www.pap.edu.pl/filozofia/strukt.htm Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Katedra Filozofii, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Pomorska Akademia Pedagogiczna]+*[http://www.apsl.edu.pl/index.php/edukacyjno-filozoficzny/katedra-filozofii Zakład Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Katedra Filozofii, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Pomorska Akademia Pedagogiczna]
===Rzeszów=== ===Rzeszów===
-*[http://www.univ.rzeszow.pl/filozofia.php?strona=struktura Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Międzywydziałowy Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski]+*[http://www.univ.rzeszow.pl/filozofia/index.php?strona=struktura Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Międzywydziałowy Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski]
===Bydgoszcz=== ===Bydgoszcz===
-*[http://www.ukw.edu.pl/uczelnia/strona.php?id=62 Zakład Logiki i Epistemologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]+*[http://www.ukw.edu.pl/pokazStrone.php?idStr=6daa952e92545df497f5 Zakład Logiki i Epistemologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
==Logic on-line (Polish)== ==Logic on-line (Polish)==

Revision as of 08:02, 9 September 2009


Contents

Some Departments of Logic in Poland

Warszawa

Kraków

Poznań

Białystok

Lublin

Opole

Wrocław

Katowice

Toruń

Łódź

Olsztyn

Zielona Góra

Gdańsk

Szczecin

Częstochowa

Siedlce

Słupsk

Rzeszów

Bydgoszcz

Logic on-line (Polish)

Logic on-line

Logic in the Internet

Academic institutions

For fun