Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Jerzy Pogonowski - Texts on line

From Department of Applied Logic

(Difference between revisions)
Revision as of 14:47, 19 June 2007 (edit)
Pogonowski (Talk | contribs)

← Previous diff
Revision as of 14:25, 26 June 2007 (edit) (undo)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Books (summaries or tables of content))
Next diff →
Line 12: Line 12:
==Books (summaries or tables of content)== ==Books (summaries or tables of content)==
-* Tolerance spaces with applications to linguistics.+* [[Media: tolspaces.pdf | Tolerance spaces with applications to linguistics. ]] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1981, 103 pp.
-* Combinatory semantics.+ 
-* Linguistic oppositions.+* [[Media: wstepjez.pdf | Wstęp do językoznawstwa. ]] (Introduction to linguistics.) [With J. Bańczerowski and T. Zgółka.], Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1982, 356 pp.
-* Euphony and logos. Essays in honour of Professor Maria Steffen-Batog and Professor Tadeusz Batog. (Co-editor: Roman Murawski).+ 
 +* [[Media: struklog.pdf | Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. ]] (Logical structure of linguistic inference.) [Editorship, with T. Zgółka.], Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 1990, 220 pp.
 + 
 +* [[Media: hieran.pdf | Hierarchiczne analizy języka. ]] (Hierarchical analyses of language.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 64 pp.
 + 
 +* [[Media: hipon.pdf | Hiponimia. ]] (Hyponymy.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 79 pp.
 + 
 +* [[Media: combsem.pdf | Combinatory Semantics. ]] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993, 110 pp.
 + 
 +* [[Media: lingop.pdf | Linguistic Oppositions. ]] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993, 135 pp.
 + 
 +* [[Media: eufilog.pdf | Eufonia i Logos. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen Batogowej i Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. ]] (Euphony and Logos. Festschrift offered to Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.) [Editorship.] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1995, 696 pp.
 + 
 +* [[Media: przycz.pdf | Przyczynki do metodologii lingwistyki. ]] (Contributions to the methodology of linguistics.) [Editorship, with T. Zgółka.] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1996, 168 pp.
 + 
 +* [[Media: eupholog.pdf | Euphony and Logos. ]] [Editorship, with Roman Murawski.] Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, x + 534 pp.
==Articles== ==Articles==

Revision as of 14:25, 26 June 2007

CV | Research | Teaching | Publications | Texts on line


Books (summaries or tables of content)

  • Wstęp do językoznawstwa. (Introduction to linguistics.) [With J. Bańczerowski and T. Zgółka.], Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1982, 356 pp.
  • Hiponimia. (Hyponymy.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 79 pp.
  • Euphony and Logos. [Editorship, with Roman Murawski.] Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, x + 534 pp.

Articles

Abstracts