Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Jerzy Pogonowski - Texts on line

From Department of Applied Logic

(Difference between revisions)
Revision as of 15:38, 8 December 2014 (edit)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Books (summaries or tables of content))
← Previous diff
Revision as of 15:39, 8 December 2014 (edit) (undo)
Pogonowski (Talk | contribs)
(Books (summaries or tables of content))
Next diff →
Line 35: Line 35:
* [http://logic.amu.edu.pl/images/8/84/Swiatymatematyki.pdf Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Murawskiemu.]<br>(The worlds of mathematics. Creation or discovery? Festschrift offered to Professor Roman Murawski.) [Editorship, with Izabela Bondecka-Krzykowska.] Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 366 pp. * [http://logic.amu.edu.pl/images/8/84/Swiatymatematyki.pdf Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Murawskiemu.]<br>(The worlds of mathematics. Creation or discovery? Festschrift offered to Professor Roman Murawski.) [Editorship, with Izabela Bondecka-Krzykowska.] Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 366 pp.
- 
- 
- 
-* [[Media: tolspaces.pdf | Tolerance spaces with applications to linguistics. ]] <br>Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1981, 103 pp.  
- 
-* [[Media: wstepjez.pdf | Wstęp do językoznawstwa. ]] <br>(Introduction to linguistics.) [With J. Bańczerowski and T. Zgółka.], Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1982, 356 pp.  
- 
-* [[Media: struklog.pdf | Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. ]] <br>(Logical structure of linguistic inference.) [Editorship, with T. Zgółka.], Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 1990, 220 pp.  
- 
-* [[Media: hieran.pdf | Hierarchiczne analizy języka. ]] <br>(Hierarchical analyses of language.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 64 pp.  
- 
-* [[Media: hipon.pdf | Hiponimia. ]] <br>(Hyponymy.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 79 pp.  
- 
-* [[Media: combsem.pdf | Combinatory Semantics. ]] <br>Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993, 110 pp.  
- 
-* [[Media: lingop.pdf | Linguistic Oppositions. ]] <br>Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993, 135 pp.  
- 
-* [[Media: eufilog.pdf | Eufonia i Logos. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen Batogowej i Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. ]] <br>(Euphony and Logos. Festschrift offered to Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.) [Editorship.] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1995, 696 pp.  
- 
-* [[Media: przycz.pdf | Przyczynki do metodologii lingwistyki. ]] <br>(Contributions to the methodology of linguistics.) [Editorship, with T. Zgółka.] Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1996, 168 pp.  
- 
-* [[Media: eupholog.pdf | Euphony and Logos. ]] <br>[Editorship, with Roman Murawski.] Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, x + 534 pp. 
- 
-* [[Media: swiatymatematyki.pdf | Światy matematyki. Tworzenie czy odkrywanie? Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Murawskiemu. ]]<br>(The worlds of mathematics. Creation or discovery? Festschrift offered to Professor Roman Murawski.) [Editorship, with Izabela Bondecka-Krzykowska.] Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 366 pp. 
==Articles== ==Articles==

Revision as of 15:39, 8 December 2014

CV | Research | Teaching | Publications | Texts on line


Contents


Books (summaries or tables of content)

  • Wstęp do językoznawstwa.
    (Introduction to linguistics.) [With J. Bańczerowski and T. Zgółka.], Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1982, 356 pp.
  • Hiponimia.
    (Hyponymy.) Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1991, 79 pp.
  • Euphony and Logos.
    [Editorship, with Roman Murawski.] Rodopi, Amsterdam - Atlanta, 1997, x + 534 pp.

Articles

Abstracts