Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
In other languages: Deutsch | Polski

Contact

From Department of Applied Logic

Revision as of 09:02, 9 December 2014 by Pogonowski (Talk | contribs)


Department of Applied Logic

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Poland

Tel:
Fax: +48(0 61) 8292700

e-mail: