Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Victoria Kamasa - Lista publikacji

From Zakład Logiki Stosowanej

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 06:58, 13 paź 2015 (edytuj)
Kamasa (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Wersja z dnia 10:42, 21 sty 2016 (edytuj) (undo)
Kamasa (Dyskusja | wkład)

Następna edycja →
Linia 12: Linia 12:
1. [http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=13&cat=0&article=81''Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu społecznego.''] Investigationes Linguisticae, vol XII 2006. 1. [http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=13&cat=0&article=81''Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu społecznego.''] Investigationes Linguisticae, vol XII 2006.
- +
2. [http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=15&cat=0&article=142''Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego.''] Investigationes Linguisticae, vol.XV 2007. 2. [http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=15&cat=0&article=142''Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego.''] Investigationes Linguisticae, vol.XV 2007.
- +
3. [http://www.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/Spis_tresci_2(6)2008.htm''Niewerbalne rytuały w liturgii mszalnej w perspektywie goffmanowskiej.''] LingVaria, numer 2(6) 2008. 3. [http://www.polonistyka.uj.edu.pl/LingVaria/Spis_tresci_2(6)2008.htm''Niewerbalne rytuały w liturgii mszalnej w perspektywie goffmanowskiej.''] LingVaria, numer 2(6) 2008.
Linia 36: Linia 36:
13. (z Kingą Jagiełło i Aleksandrą Sałacińską) [http://www.tekst-dyskurs.eu/images/pdf/zeszyt_7/JagielloSalacinskaKamasa_RodzinaWPodrecznikach.pdf ''Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Krytyczna Analiza Dyskursu''] tekst i dyskurs, 2014/ 7, str. 155-173 13. (z Kingą Jagiełło i Aleksandrą Sałacińską) [http://www.tekst-dyskurs.eu/images/pdf/zeszyt_7/JagielloSalacinskaKamasa_RodzinaWPodrecznikach.pdf ''Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Krytyczna Analiza Dyskursu''] tekst i dyskurs, 2014/ 7, str. 155-173
 +
 +14. ''Research design in corpus-supported critical discourse analysis'' w: ''Empirical Methods in Language Studies'', J. Badio & K. Kosecki (Eds.). Frankfurt/​Main : Peter Lang, Łódź Studies in Language. Vol. 37, str. 211-224.
 +
 +15.(z Anną Męksarską) [http://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/4209/4276 ''Modowe freaki i backpakerzy. Najnowsze anglicyzmy na polskich blogach'' Investigationes Linguisticae, 32 (2015), str. 35-52.

Wersja z dnia 10:42, 21 sty 2016

CV | Badania | Dydaktyka | Publikacje | Teksty on line1. Przykład metodologii badań nad językiem jako nośnikiem statusu społecznego. Investigationes Linguisticae, vol XII 2006.

2. Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego. Investigationes Linguisticae, vol.XV 2007.

3. Niewerbalne rytuały w liturgii mszalnej w perspektywie goffmanowskiej. LingVaria, numer 2(6) 2008.

4. Definicja sytuacji zawarta w tekście obrzędów sakramentu małżeństwa w perspektywie goffmanowskiej Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne.
Nr 3

5.Dramaturgia liturgii, Wydawnictwo RYS, Poznań 2011

6. Struktura argumentacji we wniosku formalnym na wybranym przykładzie. Investigationes Linguisticae, vol. XXV, 2012, str. 27-57

7. (z Magdaleną Szczerbal) Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego. Investigationes Linguisticae, vol. XXVI, 2012

8. Językowa definicja sytuacji w tekście katolickich obrzędów chrztu. Kwartalnik Językoznawczy, 2012/2 (10), str. 16 – 34

9. Naming “In Vitro Fertilization”: Critical Discourse Analysis of the Polish Catholic Church’s Official Documents. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013/ 95, str. 154-159

10. Rodzina w dyskursie Polskiego Kościoła Katolickiego. Badania korpusowe z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursu. Socjolingwistyka, 2013/XXVII, str. 139-152

11. Wojna na listy. Struktura argumentacji w sporach ideologicznych ludzi nauki. Scripta Manet.Res Novae. Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz (red.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, str. 95-104

12. Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu. Przegląd Przegląd Socjologii Jakościowej, 2014/ X(2), str. 100-117

13. (z Kingą Jagiełło i Aleksandrą Sałacińską) Rodzina w podręcznikach do nauki języka fińskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Krytyczna Analiza Dyskursu tekst i dyskurs, 2014/ 7, str. 155-173

14. Research design in corpus-supported critical discourse analysis w: Empirical Methods in Language Studies, J. Badio & K. Kosecki (Eds.). Frankfurt/​Main : Peter Lang, Łódź Studies in Language. Vol. 37, str. 211-224.

15.(z Anną Męksarską) [http://pressto.amu.edu.pl/index.php/il/article/view/4209/4276 Modowe freaki i backpakerzy. Najnowsze anglicyzmy na polskich blogach Investigationes Linguisticae, 32 (2015), str. 35-52.