Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


Stopnie i tytuły akademickie:

  • Magisterium (1974): matematyka, Uniwersytet Warszawski
  • Doktorat (1976) i habilitacja (1981): językoznawstwo, UAM
  • Profesura (1991): nauki humanistyczne, Rzeczpospolita Polska

Stanowisko:

  • profesor zwyczajny (UAM, od 1996)

Zatrudnienie:

  • Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM (od 1 października 2015)
  • Instytut Językoznawstwa UAM (1975-2015, różne zakłady, 1995-2015 Zakład Logiki Stosowanej)
  • Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM (staż 1974-1975)

Dodatkowe zatrudnienie:

  • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1977-1978, 1/2 etatu),
  • Katedra Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1993-1994, umowa-zlecenie),
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego (2009-2010, umowa-zlecenie).