Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


Urodzony: 28 listopada 1951.

Magisterium: matematyka, 1974, Uniwersytet Warszawski (Promotor: Prof. Andrzej Mostowski) - Uogólnienia gier Ehrenfeuchta.

Doktorat: językoznawstwo ogólne, 1976, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Promotor: Prof. Jerzy Bańczerowski) - Matematyczny model analizy lingwistycznej;
(Zob. np. Hierarchiczne analizy języka.).

Habilitacja: językoznawstwo ogólne, 1981, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Tolerance Spaces with Applications to Linguistics.

Profesura: nauki humanistyczne, 1991.

Publikacje: kilka tuzinów pozycji, dotyczących głównie:

Stanowisko:

 • profesor zwyczajny (1996),
 • kierownik Zakładu Logiki Stosowanej UAM (od 1995).

Poprzednio - kierownik Zakładów:

 • Językoznawstwa Ogólnego (p.o. 1981-1982),
 • Językoznawstwa Stosowanego i Informacji Naukowej (1983-1991),
 • Metodologii Lingwistyki (1992-1995),
 • wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa (1986-1991).

Zatrudnienie:

 • Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM (staż 1974-1975),
 • Instytut Językoznawstwa UAM (od 1975).

Dodatkowe zatrudnienie:

 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1977-1978, 1/2 etatu),
 • Katedra Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1993-1994, umowa-zlecenie),
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego (2009-2010, umowa-zlecenie).

Stypendia zagraniczne:

 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1978-1979, visiting research scholar),
 • Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board),
 • Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung).

Bieżąca posługa dydaktyczna:

Dawniejsza posługa dydaktyczna:

Seminarium Zakładu Logiki Stosowanej UAM.

Seminarium magisterskie.

Doktoranci:

 • Dorota Lipowska (née Tomczak) (1988),
 • Anna Pietryga (née Luchowska) (1994),
 • Włodzimierz Lapis (1999),
 • Sławomir Sikora (2000),
 • Marcin Junczys-Dowmunt (2009),
 • Victoria Kamasa (2010),
 • Michał Jahns (od 2009),
 • Michał Lipnicki (od 2009),
 • Ida Stria (od 2011).

Bieżące działania o znamionach pracy badawczej:

 • filozofia matematyki,
 • matematyczne podstawy metalogiki,
 • historia logiki,
 • pragmatyka logiczna.

Bieżąca współpraca naukowa:

 • Zakład Logiki Matematycznej UAM,
 • Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM,
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego,
 • Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego,
 • Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski.

Lista konferencji.

Lista recenzowanych rozpraw.

Lista projektów badawczych.