Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 
W innych językach: English | Deutsch

Jerzy Pogonowski - Curriculum Vitae

From Zakład Logiki Stosowanej

(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 08:32, 3 lip 2014 (edytuj)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)

← Poprzednia edycja
Aktualna wersja (16:29, 25 mar 2021) (edytuj) (undo)
Pogonowski (Dyskusja | wkład)

 
(27 intermediate revisions not shown.)
Linia 10: Linia 10:
---- ----
-'''Urodzony:''' 28 listopada 1951.+'''Stopnie i tytuły akademickie:'''
-'''Magisterium:''' matematyka, 1974, Uniwersytet Warszawski (Promotor: Prof. Andrzej Mostowski) - Uogólnienia gier Ehrenfeuchta.+* Magisterium (1974): matematyka, Uniwersytet Warszawski
- +* Doktorat (1976) i habilitacja (1981): językoznawstwo, UAM
-'''Doktorat:''' językoznawstwo ogólne, 1976, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Promotor: Prof. Jerzy Bańczerowski) - Matematyczny model analizy lingwistycznej; <br>+* Profesura (1991): nauki humanistyczne, Rzeczpospolita Polska
-(Zob. np. [[Media: hieran.pdf | Hierarchiczne analizy języka.]]).+
- +
-'''Habilitacja:''' językoznawstwo ogólne, 1981, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - [[Media: tolspaces.pdf | Tolerance Spaces with Applications to Linguistics. ]]+
- +
-'''Profesura:''' nauki humanistyczne, 1991.+
- +
-[[Media: acadpub.pdf | '''Publikacje:''']] kilka tuzinów pozycji, dotyczących głównie:+
- +
-* logicznych rekonstrukcji koncepcji lingwistycznych, +
-* zastosowań logiki matematycznej w badaniach języka, +
-* metodologii nauk,+
-* historii logiki.+
-* [http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Teksty_on_line Teksty on line.]+
-* [http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Tematyka_badawcza Prace rozpoczęte i prace zakończone.]+
'''Stanowisko:''' '''Stanowisko:'''
-* profesor zwyczajny (1996), +* profesor zwyczajny (UAM, mianowanie w 1996)
-* kierownik Zakładu Logiki Stosowanej UAM (od 1995).+
-'''Poprzednio''' - kierownik Zakładów: +'''Zatrudnienie:'''
-* Językoznawstwa Ogólnego (p.o. 1981-1982), +* Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM (staż 1974-1975)
-* Językoznawstwa Stosowanego i Informacji Naukowej (1983-1991), +* Zakład Logiki Stosowanej (1995-2015) oraz trzy inne zakłady w Instytucie Językoznawstwa UAM (1975-2015)
-* Metodologii Lingwistyki (1992-1995), +* Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM (1 października 2015 - 30 września 2019)
-* wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa (1986-1991).+* Zakład Logiki i Kognitywistyki, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 1 października 2019).
-'''Zatrudnienie:''' +'''Dodatkowe zatrudnienie:'''
- +
-* Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM (staż 1974-1975), +
-* Instytut Językoznawstwa UAM (od 1975).+
- +
-'''Dodatkowe zatrudnienie:''' +
* Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1977-1978, 1/2 etatu), * Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1977-1978, 1/2 etatu),
Linia 58: Linia 38:
* Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung), * Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung),
* Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board), * Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board),
-* Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung). +* Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung),
- +* Munich Center for Mathematical Philosophy, München (2018, research project NCN 2015/17/B/HS1/02232).
-'''Bieżąca posługa dydaktyczna:'''+
- +
-* [[Jerzy Pogonowski - Logika Matematyczna]]+
-* [[Jerzy Pogonowski: Zagadki]]+
- +
-'''Dawniejsza posługa dydaktyczna:''' +
- +
-* [http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Metalogika_-_Uniwersytet_Opolski Jerzy Pogonowski: Metalogika (Uniwersytet Opolski)]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Logika Matematyczna]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Intuicja Matematyczna]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Logika Współczesna]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Logika Zachodu]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Funkcje Rekurencyjne]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Wstęp do Matematyki]] +
-* [[Jerzy Pogonowski - Logika Radosna]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Semiotyka Logiczna]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Metodologia Nauk]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Tablice Analityczne]]+
-* [[Jerzy Pogonowski - Archiwum]] <br> (tu m.in.: zadania egzaminacyjne, z rozwiązaniami).+
-* przekonania i przekonywanie,+
-* pragmatyka logiczna,+
-* logika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej,+
-* prace logiczne Romana Suszki,+
-* język a świat,+
-* lingwistyka matematyczna,+
-* językoznawstwo typologiczne,+
-* wstęp do językoznawstwa. +
- +
-[http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/Seminarium '''Seminarium Zakładu Logiki Stosowanej UAM'''.]+
- +
-[http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Seminarium_magisterskie '''Seminarium magisterskie'''.] +
- +
-[[Media: listadr.pdf | '''Doktoranci:''']]+
- +
-* Dorota Lipowska (née Tomczak) (1988), +
-* Anna Pietryga (née Luchowska) (1994), +
-* Włodzimierz Lapis (1999), +
-* Sławomir Sikora (2000),+
-* Marcin Junczys-Dowmunt (2009),+
-* Victoria Kamasa (2010),+
-* Michał Lipnicki (2014),+
-* Michał Jahns (od 2009),+
-* Ida Stria (od 2011),+
-* Paweł Modrzejewski (od 2011).+
- +
-[http://www.logic.amu.edu.pl/index.php/Jerzy_Pogonowski_-_Tematyka_badawcza '''Bieżące działania o znamionach pracy badawczej:'''] +
-* filozofia matematyki,+'''Publikacje:''' [[Media: pub2020jp.pdf | Lista publikacji]]
-* matematyczne podstawy metalogiki, +
-* historia logiki, +
-* pragmatyka logiczna.+
-'''Bieżąca współpraca naukowa:'''+'''Projekty badawcze:''' [[Media: listagrantow2015.pdf | Lista projektów badawczych]]
-* Zakład Logiki Matematycznej UAM,+'''Doktoranci:''' [[Media: listadoktorantow2015.pdf | Lista doktorantów]]
-* Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM,+
-* Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego,+
-* Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego,+
-* Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski,+
-* Katedra Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.+
-[[Media: listakonferencji.pdf | '''Lista konferencji'''.]]+'''Prace recenzowane:''' [[Media: listofreviews.pdf | Lista prac recenzowanych]]
-[[Media: listarecenzji.pdf | '''Lista recenzowanych rozpraw'''.]]+'''Udział w konferencjach:''' [[Media: conferences2020.pdf | Lista konferencji]]
-[[Media: listagrantow.pdf | '''Lista projektów badawczych'''.]] 
-[[Category:Pracownicy]]+[[Category:Dydaktyka]]

Aktualna wersja

CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line


Stopnie i tytuły akademickie:

 • Magisterium (1974): matematyka, Uniwersytet Warszawski
 • Doktorat (1976) i habilitacja (1981): językoznawstwo, UAM
 • Profesura (1991): nauki humanistyczne, Rzeczpospolita Polska

Stanowisko:

 • profesor zwyczajny (UAM, mianowanie w 1996)

Zatrudnienie:

 • Zakład Logiki Matematycznej, Instytut Matematyki UAM (staż 1974-1975)
 • Zakład Logiki Stosowanej (1995-2015) oraz trzy inne zakłady w Instytucie Językoznawstwa UAM (1975-2015)
 • Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM (1 października 2015 - 30 września 2019)
 • Zakład Logiki i Kognitywistyki, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 1 października 2019).

Dodatkowe zatrudnienie:

 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (1977-1978, 1/2 etatu),
 • Katedra Matematyki Stosowanej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1993-1994, umowa-zlecenie),
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego (2009-2010, umowa-zlecenie).

Stypendia zagraniczne:

 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1978-1979, visiting research scholar),
 • Institut für Deutsche Philologie der Universität München (1983-1984, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Department of Linguistics, State University of New York at Buffalo (1990, International Research Exchange Board),
 • Fachbereich Philosophie der Universität Konstanz (2003, Alexander von Humboldt Stiftung),
 • Munich Center for Mathematical Philosophy, München (2018, research project NCN 2015/17/B/HS1/02232).

Publikacje: Lista publikacji

Projekty badawcze: Lista projektów badawczych

Doktoranci: Lista doktorantów

Prace recenzowane: Lista prac recenzowanych

Udział w konferencjach: Lista konferencji