Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt



 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

dr Victoria Kamasa

Archiwum:


dr hab. Włodzimierz Lapis


dr Michał Lipnicki

Archiwum:


dr Dorota Lipowska



dr Sławomir Sikora


mgr Ida Stria

Archiwum:

mgr Anna Wartecka



Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM

  • [[ncn2015jp Projekt badawczy NCN Aksjomaty ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne]]

Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

Wykłady

Konwersatoria

Zagadki