Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski

JP: Dydaktyka UAM 2011-2012

  • Jerzy Pogonowski - Intuicja Matematyczna
    (wykład monograficzny, semestr zimowy 2011-2012).
    Prezentacje będą gotowe jesienią 2011. Na razie zob. np.:
    Intuicja matematyczna (prezentacja)
    Intuicja matematyczna (abstrakt)

JP: Dydaktyka UAM 2010-2011

JP: Archiwum dydaktyczne


dr Victoria Kamasa


dr Włodzimierz Lapis


dr Dorota Lipowska


dr Sławomir Sikora


mgr Michał Lipnicki