Site programming by Marcin Junczys-Dowmunt 
 
 

Dydaktyka

From Zakład Logiki Stosowanej

Spis treści

prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski

Pracownik Jerzy Pogonowski otrzymał od Dyrekcji Instytutu Językoznawstwa UAM zakaz prowadzenia zajęć ze ,,Wstępu do Matematyki w Instytucie Językoznawstwa UAM w roku akademickim 2008-2009.


dr hab. Władysław Zabrocki

dr Włodzimierz Lapis


dr Dorota Lipowska


dr Sławomir Sikora


mgr inż. Marcin Junczys-Dowmuntmgr Victoria Kamasa